โรงเรียนบ้านซับหินขวาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ๑.นางสาวจรีรัตน์  วงษ์ศรีไทย                    ประธาน

  ๒. นายอนิวัตติ์  กลับสูงเนิน                       กรรมการผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน

  ๓. นายชัยวัฒน์ บัตรทิม                             กรรมการผู้แทนครู

  ๔. นายวิษณุ แสนแสง                               กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

  ๕. นางไพรวรรณ  ใจชื้น                            กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

  ๖. นายสุขะ  แสงแสน                                กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  ๗. นายสมาน  สร้อยสนธิ์                           กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

  ๘. นายบุญชอบ  แสนแสง                         กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  ๙. นายวชิรพันธุ์  เถียรจัตุรัส                       กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-01-28 09:50:21 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายวชิรพันธุ์ เถียรจัตุรัส
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสุรางค์ พร้อมเจริญ

 • นางกฤติมา พิมพ์พระธรรมสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,890
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านซับหินขวาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 036490121 อีเมล์: wachirapan25260621@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวทองสุข ผดุงผิว โทรศัพท์: 0813844164 อีเมล์: t.padungpiew@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]