โรงเรียนบ้านซับหินขวาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • ๑. เด็กชายปฏิภาณ  ไสไหม                 ประธานสภานักเรียน

  ๒. เด็กหญิงภัทรทรา  ทองคำ               รองประธานสภา

  ๓. เด็กชายอุเทน  อนันตสลุง               กรรมการ

  ๔. เด็กหญิงจีรวรรณ  คำโสภา             กรรมการ

  ๕. เด็กชายยศนันท์  วิสาสะ                 กรรมการ

  ๖. เด็กหญิงดุษฏี  แสนแสง                 กรรมการ

  ๗. เด็กชายฐปนนท์  คำปา                 กรรมการ

  ๘. เด็กหญิงภคพร  ปรีเปรม                 กรรมการ

  ๙.เด็กชายฐิติพงษ์  จั่นเจ็ก                 กรรมการ

  ๑๐. เด็กหญิงณัจฉรียา  หวานฉ่ำ       กรรมการ

  ๑๑. เด็กชายภราดร  พันธ์รัง              กรรมการ

  ๑๒. เด็กหญิงรุ่งทิวา  นามเกียรติ      กรรมการ

  ๑๓. เด็กชายพนมวรรณ  คำสุข         กรรมการ

  ๑๔. เด็กหญิงสุดารัตน์  แมลงภู่       กรรมการ

  ๑๕. เด็กชายยศกร  อินทรสูตร        กรรมการ

  ๑๖. เด็กหญิงพนิดา  พรมต้นวงษ์    กรรมการ

  ๑๗. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  แท่นทอง   กรรมการ

  ๑๘. เด็กหญิงเนตรอัปสร เสียงห้วยไพร  กรรมการ

  ๑๙. เด็กหญิงอรวรรณ  ทองเหล็ง           กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-01-28 09:50:21 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายวชิรพันธุ์ เถียรจัตุรัส
 • แนะนำบุคลากร

 • นางกฤติมา พิมพ์พระธรรม

 • นางสุรางค์ พร้อมเจริญสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,909
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านซับหินขวาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 036490121 อีเมล์: wachirapan25260621@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวทองสุข ผดุงผิว โทรศัพท์: 0813844164 อีเมล์: t.padungpiew@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]