โรงเรียนบ้านซับหินขวาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

                 ภายในปีการศึกษา 2556 โรงเรียนบ้านซับหินขวาง จัดการศึกษาโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีสุขภาพดี มีคุณธรรมนำความรู้ ใฝ่เรียนรู้รักการอ่าน ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตรอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ก้าวทันยุคเทคโนโลยี สภาพแวดล้อมดี ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา สืบสานภูมิปัญญา บนพื้นฐานของความพอเพียง

  ปรัชญา 

                นํต.ถิ ปํญ.ญา สมา อาภา          แสงสว่างอื่นใด เสมอด้วยปัญญา ไม่มี


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:17:20 น. ไม่พบข้อมูล
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายวชิรพันธุ์ เถียรจัตุรัส
 • แนะนำบุคลากร

 • นางวัชรี ชนะภัย

 • นายวีระ อิ่มใจสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,412
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านซับหินขวาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 036490121 อีเมล์: wachirapan25260621@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวทองสุข ผดุงผิว โทรศัพท์: 0813844164 อีเมล์: t.padungpiew@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]