โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • คณะกรรมการนักเรียน
 •           โครงสร้างสภานักเรียน

  ๑.  เด็กหญิงกนกวรรณ  สุขสลุง               ประธานนักเรียน

  ๒.  เด็กชายปรวิชญ์ มาลากุล ณ อยุธยา    รองประธานนนักเรียน

  ๓.  เด็กหญิงศศิกานต์    จุพิมาย               หัวหน้ากิจกรรมฝ่ายวิชาการ

  ๔. เด็กหญิงเมทินี          ขันทะ                 หัวหน้าฝ่ายพัฒนาวินัยและคุณธรรม

  ๕. เด็กหญิงวันวิสา       อ่ำไพบูลย์            หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์

  ๖.  เด็กชายธัญวุฒิ        แสนหอม             หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่

          


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:17:20 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางวรรณวิมล ทองงาม
 • แนะนำบุคลากร

 • นายปรีชา เปลี่ยนสกุล

 • นายบรรพต สูงเจริญสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,614
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 036494360 อีเมล์: bksuat,pat@gmail,com
เว็บมาสเตอร์:: สุภาพร บุญโนนแต้ โทรศัพท์: 0996730322 อีเมล์: Com550_pik007@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]