โรงเรียนวัดมณีศรีโสภณ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดมณีศรีโสภณ ปี 2561
  1.นายสุรพรรณ   เจริญสุข    ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
  2.นายสิทธิพงษ์   เจริญสุข ผู้ทรงคุณวุฒิ
  3.นางกัญจนา  แสงแดง      สมาชิกองค์การบริส่วนตำบลช่องสาริกา
  4.นางฉวี             แก้วสาริกา ผู้แทนผู้ปกครอง
  5.นายสุรสิทธิ์    เมืองแสน   ผู้แทนศิษย์เก่า
  6.นางตลับ          น้ำเงิน        ผูแทนองค์กรชุมชน
  7.พระสมชาย   ญาณทีโข   ผูแทนพระภิกษุสงฆ์
  8.นางสาวณัฐพร  ปิ่นคล้าย   ผู้แทนครู
  9.นางจันทนีย์  ต้นแก้ว       กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:17:20 น.

โรงเรียนวัดมณีศรีโสภณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 0971963294 อีเมล์: wadmanee.school@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อรทิชา ราชประดิษฐ์ โทรศัพท์: 0925351525 อีเมล์: Wadmanee.school@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]