โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนอนุบาลท่าหลวง มีดังนี้

                                  ๑. นายภิรมย์   ผดุงกลิ่น                    ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

                                  ๒. นางกาญจนา  จุ้ยแสง                  กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

                                  ๓. นางปราณีย์  แย้มเมืองไชย          กรรมการผู้แทนครู

                                  ๔.  นางสาววาสนา  เนียมงาม           กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

                                  ๕.  นายถวิล  วงศ์เคี่ยม                     กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

                                  ๖.  นายธนิต  ทันประโยชน์               กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนา

                                  ๗.  นายสนิท  บุญมาชัย                   กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนา                           

                                  ๘.  นายเริงศักดิ์  รองแหยม              กรรมการผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ

                                  ๙.  นายโกญจา  คุ้มปรีดี                   กรรมการผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ

                                  ๑๐. นายพงษ์เทพ  คุณาสุธีรัตน์         กรรมการผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ

                                  ๑๑. นายคำถิน  คำภูมี                       กรรมการผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ

                                  ๑๒. นางอัมรินทร์  กันล้อม                กรรมการผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ

                                  ๑๓. ด.ต. สุนิตย์  สมัครไทย              กรรมการผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ

                                  ๑๔. นางบุปผา  หมื่นชาตรี               กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                                  ๑๕. ผู้อำนวยการสถานศึกษา           กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:17:20 น. ไม่พบข้อมูล
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางวิภาวี ปิยกิตติไพบูลย์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสลักจิต เฉลิมพุฒิสกุลชัย

 • นางศิริพร เจริญสุขสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,113
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 036646146 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ปวีณา กงเกียน โทรศัพท์: 0849898708 อีเมล์: poyja09@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]