• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนอนุบาลท่าหลวง มีดังนี้

  ๑. นายภิรมย์   ผดุงกลิ่น                     ตำแหน่ง  ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  ๒. นางกาญจนา   จุ้ยแสง                   ตำแหน่ง   ผู้แทนผู้ปกครอง

  ๓. นายเริงศักดิ์   รองแหยม                ตำแหน่ง    ผู้ทรงคุณวุฒิ

  ๔. นายมานิตย์  เกื้อกูลสถาพร            ตำแหน่ง    ผู้ทรงคุณวุฒิ

  ๕. นายประสิทธิ์  งานสลุง                   ตำแหน่ง    ผู้ทรงคุณวุฒิ

  ๖. นางเพ็ญณี  กองจำปา                    ตำแหน่ง    ผู้ทรงคุณวุฒิ

  ๗. นายพิเชษฐ์  กะพงษ์ทอง               ตำแหน่ง    ผู้ทรงคุณวุฒิ

  ๘. นายสมเกียรติ  สอนดา                   ตำแหน่ง    ผู้ทรงคุณวุฒิ

  ๙. นายไพศาล   คงเจริญ                   ตำแหน่ง   กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่

  ๑๐. นายประสงค์  กล่อมใจ                 ตำแหน่ง   กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่

  ๑๑.นายเสน่ห์   สงค์สะอาด                ตำแหน่ง   ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  ๑๒. นายวินัย  สามสี                         ตำแหน่ง   ผู้แทนองค์กรชุมชน 

  ๑๓. นางสาววาสนา  เนียมงาม            ตำแหน่ง    ผู้แทนศิษย์เก่า 

  ๑๔. นางจรินรัตน์   ปัทมาลัย               ตำแหน่ง   ผู้แทนครู 

  ๑๕  นายประเสริฐ  ทิวงษ์                   ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการสถานศึกษา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-10-06 09:26:27 น.

โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: atlmail9@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปวีณา กงเกียน โทรศัพท์: 0849898708 อีเมล์: poyja09@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]