• คณะกรรมการนักเรียน
 • กรรมการนักเรียนโรงเรียนอนุบาลท่าหลวง มีดังนี้

  1. ด.ช.บุญณาศักดิ์   น้ำหอม                   ประธานนักเรียน

  2. ด.ญ.รุ่งทิวรรณ  มณฑา                       รองประธานนักเรียน

  3. ด.ช.ศักดา ใต้ชมพู                              รองประธานนักเรียน

  4. ด.ญ.ธีริศรา  น้ำเพ็ชร                           กรรมการ

  5.  ด.ช.พลวัฒน์   พูลยิ้ม                         กรรมการ

  6. ด.ช.อัครพล  โหงอ่อน                         กรรมการ

  7. ด.ญ.วริศรา  พึ่งกัน                              กรรมการ

  8. ด.ญ.ปรินยากร สีสุข                            กรรมการ

  9. ด.ญ.กชกร สงฉิม                                กรรมการ

  10. ด.ญ.จันทรรัตน์  สลุงใหญ่                  กรรมการ

  11. ด.ช.ทรงภพ   โกนชัยนาท                 กรรมการ

  12. ด.ช.จิรายุ   ลารัน                             กรรมการ

  13. ด.ช.ฐานพัฒน์    กลิ่นประยงค์           กรรมการ

  14. ด.ช.นครินทร์    กองอิ่ม                     กรรมการ

  15. ด.ช.อภิวัฒน์   แซ่หลอ                      กรรมการ

  16 ด.ญ.ภัทธิรา   หงษา                          เลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-10-06 09:26:27 น.

โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: atlmail9@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปวีณา กงเกียน โทรศัพท์: 0849898708 อีเมล์: poyja09@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]