โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • กรรมการนักเรียนโรงเรียนอนุบาลท่าหลวง มีดังนี้

  1. ด.ญ.กัลยา  ทองใส         ประธานนักเรียน

  2. ด.ช. ทวีรัฐ  ภู่เงินงาม      รองประธานนักเรียนคนที่ 1

  3. ด.ญ.วารี  ทรงศักดิ์          รองประธานนักเรียนคนที่ 2

  4. ด.ญ. อรพรรณ  ศรีสวัสดิ์   หัวหน้าห้อง ม. 1/1

  5. ด.ญ. กุลรวี  เวียงเงิน       หัวหน้าห้อง ม.1/2

  6. ด.ญ. วิภาดา  สว่างวงษ์   หัวหน้าห้อง ม. 2/1

  7. ด.ญ. บุษกร  พาดี             หัวหน้าห้อง ม.2/2

  8. ด.ญ. บุบผา   ใต้ชมพู        หัวหน้าห้อง ม. 3/1

  9. ด.ญ. สุรีพร  ศรีชา             หัวหน้าห้อง ม. 3/2


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:17:20 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายประเสริฐ ทิวงษ์
 • แนะนำบุคลากร

 • นายสายันต์ สมอยู่

 • นางธรรมิกา นิ่มทองสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,272
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 036646146 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ปวีณา กงเกียน โทรศัพท์: 0849898708 อีเมล์: poyja09@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]