• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • วิสัยทัศน์

                    โรงเรียนอนุบาลท่าหลวงจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงตามมาตรฐานการศึกษา มุ่งรักษาศิลปวัฒนธรรม คุณธรรม  ความเป็นไทย  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-10-06 09:26:27 น.

โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: atlmail9@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปวีณา กงเกียน โทรศัพท์: 0849898708 อีเมล์: poyja09@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]