โรงเรียนบ้านคลอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ข้อมูลคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  ที่

  ชื่อ – สกุล

  ตำแหน่ง

  แต่งตั้งเป็น

  1

  ดร.มโน  ชุนดี

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  ประธานกรรมการ

  2

  นายดอน ใยดี

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  กรรมการ

  3

  พระครูพิทักษ์  ศีลคุณ

  ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

  กรรมการ

  4

  นายละออง    อัมพวา

  ผู้แทนชุมชน

  กรรมการ

  5

  นายไพโรจน์  ใจหาญ

  ผู้แทนผู้ปกครอง

  กรรมการ

  6

  นายมงคล    เคนวงษ์

  ผู้แทนศิษย์เก่า

  กรรมการ

  7

  นายสลิ  ดวงจันทร์

  ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล

  กรรมการ

  8

  นางสาธร  ชอบคุย

  ผู้แทนครู

  กรรมการ

  9

  นายวิชชา เกียรติศิริ

  ผู้อำนวยการโรงเรียน

  กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:17:20 น.

โรงเรียนบ้านคลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 0927438475 อีเมล์: info@banklong.net
เว็บมาสเตอร์:: นายคมธนา ชอบคุย โทรศัพท์: 08 9241 1053 อีเมล์:
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]