โรงเรียนบ้านคลอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • ข้อมูลคณะกรรมการนักเรียน 

  ที่

  ชื่อ – สกุล

  ชั้น

  แต่งตั้งเป็น

  1

  ด.ญ.วันทนีย์  กอกัน

  มัธยมศึกษาปีที่ 3

  ประธานกรรมการ

  2

  ด.ช.เลิศฤทธิ์  คงสมึคร มัธยมศึกษาปีที่ 3

  รองประธานกรรมการ

  3

  ด.ญ.พัชรินทร์  อินผิว

  มัธยมศึกษาปีที่ 2

  รองประธานกรรมการ

  4

  ด.ญ.น้ำทิพย์  เดชโคบุตร มัธยมศึกษาปีที่ 2

  กรรมการ

  5

  ด.ช.มงคล  ตรงดี

  มัธยมศึกษาปีที่ 1

  กรรมการ

  6

  ด.ญ.รัตนาภรณ์  ตรงดี

  มัธยมศึกษาปีที่ 1

  กรรมการ

  7

  ด.ญ.กัลยา  ด้วงทองสุก

  ประถมศึกษาปีที่ 6

  กรรมการ

  8

  ด.ช.พงษ์ศึกดิ์  อารีย์

  ประถมศึกษาปีที่ 6

  กรรมการ

  9 ด.ญ.ภัทรวดี  นามจุมจัง ประถมศึกษาปีที่ 5

  กรรมการ

  10 ด.ญ.ธมลวรรณ  ประเสริฐสูงเนิน ประถมศึกษาปีที่ 5

  กรรมการ

  11

  ด.ญ.กัลภิรมย์  ตะวงษา

  มัธยมศึกษาปีที่ 3

  กรรมการและเลขานุการ

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:17:20 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายวิชชา เกียรติศิริ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางพัชพิชชา สิงหกำ

 • นางใจทิพย์ ชอบคุยสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,890
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านคลอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 0927438475 อีเมล์: info@banklong.net
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวศศิธร ไพรศรี โทรศัพท์: 0812857557 อีเมล์: sst16@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]