โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •  
  ชื่อ-นามสกุล
  : นายอนันต์ น้อยเจริญ
  ตำแหน่ง
  : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
  ชื่อ-นามสกุล
  : นายประสิทธิ์  พิมพ์ทองงาม 
  ตำแหน่ง
  : รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
   
   
  ชื่อ-นามสกุล
  : นายกร่าย คชวงษ์
  ตำแหน่ง
  : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
   
   
  ชื่อ-นามสกุล
  : นายทองพูล  ถาวรวรรณ์  
  ตำแหน่ง
  : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
   
   
  ชื่อ-นามสกุล
  : นายประสิทธิพร เขียวเซ็น
  ตำแหน่ง
  : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
   
   
  ชื่อ-นามสกุล
  : นายเสกสรร  บุตรดี
  ตำแหน่ง
  : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
   
   
  ชื่อ-นามสกุล
  : นายเนาวรัตน์ ศรีเพ็ง   
  ตำแหน่ง
  : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
   
   
  ชื่อ-นามสกุล
  : นายดิลก จำปา
  ตำแหน่ง
  : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ช่วยเลขานุการ
   
   
  ชื่อ-นามสกุล
  : นางสาวกัญญาณัฏฐ์ ผ่านไกร
  ตำแหน่ง
  : กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและเลขานุการ
   
   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:17:20 น.

โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 036787524 อีเมล์: banhuaiyai98@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวหทัยรัตน์ เผ่าน้อย โทรศัพท์: 0918148180 อีเมล์: van_da_@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]