โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • ข้อมูลผู้บริหาร
 • ชื่อ-นามสกุล นายหมุน บุญเพชร
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่
  ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
  ชื่อ-นามสกุล นายแสวง บุญเพชร
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่
  ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
  ชื่อ-นามสกุล นายชัยนรงณ์ บรรทัดเที่ยง
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่
  ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
  ชื่อ-นามสกุล นายวันชัย นิ่มอวยชัย
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่
  ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี๒๕๒๑ ถึง ปี๒๕๔๖
  ชื่อ-นามสกุล นายกิตติ ศรีโยธิน
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่
  ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปี 2546 ถึง ปี2561
  ชื่อ-นามสกุล นางสาวสายบัว กล้วยดี
  ตำแหน่ง : รักษาการในตำเเหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่(คนที่๑)
  ดำรงตำแหน่งเมื่อ : เดือนพฤศจิกายน๒๕๖๑-เดือนมีนาคม๒๕๖๒
  ชื่อ-นามสกุล นายประเสริฐ พลอยบุตร
  ตำแหน่ง : รักษาการในตำเเหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่(คนที่๒)
  ดำรงตำแหน่งเมื่อ : เดือนพฤศจิกายน๒๕๖๑-เดือนมีนาคม๒๕๖๒
  ชื่อ-นามสกุล นางรุจิเรข กาญจนวรานนท์
  ตำแหน่ง : รักษาการในตำเเหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่(คนที่๓)
  ดำรงตำแหน่งเมื่อ : เดือนพฤศจิกายน๒๕๖๑-เดือนมีนาคม๒๕๖๒
  ชื่อ-นามสกุล นางสาวกัญญาณัฏฐ์ ผ่านไกร
  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่
  ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ถึง ปัจจุบัน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:17:20 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวกัญญาณัฏฐ์ ผ่านไกร
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวสาวิตรี ประทุมตรี

 • นางรำไพ โพธิ์แดงสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,261
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 036787524 อีเมล์: banhuaiyai98@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวหทัยรัตน์ เผ่าน้อย โทรศัพท์: 0918148180 อีเมล์: van_da_@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]