โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์
  เด็กทุกคนเรียนรู้ได้ตามศักยภาพของตน  เป็นคนดีมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมีความสุข มีจิตสำนึกอนุรักษ์แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาในท้องถิ่น  
  ปรัชญา

  การศึกษามุ่งสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ การสร้างองค์ความรู้ต้องควบคู่ไปกับการฝึกฝนขัดเกลาทางความคิด ความประพฤติ และคุณธรรม
           


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:17:20 น.

โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 036787524 อีเมล์: banhuaiyai98@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวหทัยรัตน์ เผ่าน้อย โทรศัพท์: 0918148180 อีเมล์: van_da_@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]