โรงเรียนบ้านห้วยสาราม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  โรงเรียนบ้านห้วยสาราม

  ชื่อ-นามสกุล

  ตำแหน่ง

  นายทองสุข  สายแวว

  ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  นางอำไพ  เยาวลักาณ์

  กรรมการตัวแทนผู้ปกครอง

  นางสาวลินดา  มณฑาทิพย์

  กรรมการผู้แทนครู

  นายวาทิศ  นุชจุ้ย

  กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

  นายสมคิด ทองดี

  กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

  พระประยุทธ์  ธิติธมฺโม

  กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

  นายเฉลิม  กล่ำถึก

  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  นายเสกสรร  นุชจุ้ย

  กรรมการผู้แทน อบต.

  นางวาสนา  น้ำเพ็ชร

  กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:17:20 น.

โรงเรียนบ้านห้วยสาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: huaylu2@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปรัชกรณ์ แต่งงาม โทรศัพท์: 086 3353991 อีเมล์: prachakornt@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]