โรงเรียนบ้านห้วยสาราม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

                ๑. จัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนให้เป็นคนก่ง

                     ๒. จัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี

                     ๒.จัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนให้มีความสุข

                     ๔. จัดกิจกรรมเครือข่ายชุมชน

                     ๕. สนองนโยบายที่เกี่ยวข้อง

                     ๖. พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

  เป้าประสงค์

                ๑. นักเรียนร้อยละ ๗๐ เป็นคนเก่ง

                     ๒. นักเรียนร้อยละ ๙๐ เป็นคนดี

                     ๓. นักเรียนร้อยละ ๙๐ มีความสุข

                     ๔. เครือข่ายชุมชนร้อยละ ๗๐ มีส่วนร่วมกับโรงเรียน

                     ๕. สนองนโยบายที่เกี่ยวข้องร้อยละ ๘๐

                     ๖. ระบบบริหารการจัดการศึกษามีคุณภาพร้อยละ ๘๐


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:17:20 น.

โรงเรียนบ้านห้วยสาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: huaylu2@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปรัชกรณ์ แต่งงาม โทรศัพท์: 086 3353991 อีเมล์: prachakornt@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]