โรงเรียนบ้านห้วยสาราม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • สัยทัศน์โรงเรียนบ้านห้วยสาราม

                                 โรงเรียนบ้านห้วยสารามพัฒนานักเรียนให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยชุมชนมีส่วนร่วม

    ปรัชญา

    มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:17:20 น.

โรงเรียนบ้านห้วยสาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: huaylu2@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปรัชกรณ์ แต่งงาม โทรศัพท์: 086 3353991 อีเมล์: prachakornt@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]