โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ซับลังกา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
 


  • ประวัติโรงเรียน
  • โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ซับลังกา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  เริ่มก่อตั้งครั้งแรกเมื่อ 16  พฤษภาคม  2528  เนื่องจากทางราชการ  มีนโยบายที่จะอพยพราษฎร  ออกมาจากหมู่ที่ 7 บ้านวังเชื่อม  ตำบลกุดตาเพชร  อำเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี  มาตั้งเป็นโครงการปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ  ในรูปหมู่บ้าป่าไม้   และทางโครงการป่าสงวนแห่งชาติป่าไม้ซับลังกาได้จัดสรรที่ดินเพื่อจัดสร้าง โรงเรียน  มีเนื้อที่ประมาณ  25  ไร่  ที่หมู่ที่  8  ตำบลกุดตาเพชร  ในครั้งแรกทางโรงเรียนได้เปิดทำการสอนที่วัดหินลาว  (วัดศิลาลอย)   ได้ดำเนินการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ซับลังกาเปิดทำการสอนเป็นทางการเมื่อวันที่  1  พฤษภาคม  2529  โดยใช้ศาลาการเปรียญวัดหินลาวเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน  และได้ย้ายมาที่ศาลาเอนกประสงค์  กสช.  ต่อมาทางราชการได้อนุมัติให้สร้างอาคารเรียนชั่วคราวแบบกรมสามัญศึกษา  เมื่อ พ.ศ.  2528  จำนวน  1  หลัง  4  ห้องเรียน  งบประมาณ  237,100  บาท  จึงได้ย้ายนักเรียนมาเรียน  ณ  สถานที่ตั้งโรงเรียน  ในปัจจุบันนี้โรงเรียนได้ดำเนินการปรับปรุง  พัฒนา  จนมีความพร้อมในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ดังสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:17:20 น.
  • ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • แนะนำบุคลากร

  • นางสาวธมลณัฏฐ์ อารีรมย์

  • นางสิริพร คงเขียวสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,873
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ซับลังกา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 089-9028139 อีเมล์: teacher2519230319@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวธมลณัฏฐ์ อารีรมย์ โทรศัพท์: 0909700170 อีเมล์: pamai16020135@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]