โรงเรียนบ้านปรางค์น้อย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
 


 • ภาพกิจกรรม
 • ภาพกิจกรรม 2562

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • 1. พัฒนาคุณภาพนักเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

  2. จัดการเรียนรู้ โดยมุ้งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการจัดกิจกรรมอย่างหลายหลาก

  3. จัดการเรียนรู้ โดยมุ้งเน้นคุณธรรม จริยธรรม และนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ ในการจัดการศึกษา

  4. จัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยี เพื่อเป็นสื่อในการแสวงหาความรู้จากแหล่งสารสนเทศต่างๆ

  5. โรงเรียนร่วมมือกับชุมชนพัฒนาโรงเรียนในทุก ๆ ด้าน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-03-08 20:20:42 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายศิริโรจน์ ภักดีกลาง
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวจินตนา สารีกิจ

 • นางสมักดิ์ ทวีขวัญสถิติการเข้าเยี่ยมชม

14,020
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านปรางค์น้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 036490134 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ทินกฤต เที่ยงธรรม โทรศัพท์: 0845331598 อีเมล์: thinnakrit_700@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]