โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
ประวัติโรงเรียนบ้านหมี่วิทยา

 

โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา  เดิมชื่อโรงเรียนประจำอำเภอบ้านเซ่า ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2465 โดยนายพล นางปาน ปานขาว (พ่อเฒ่าผ่าน แม่เฒ่าผ่าน ปานขาว) คหบดีชาวตำบลเชียงงา อำเภอบ้านเซ่า(อำเภอบ้านหมี่ในปัจจุบัน) จังหวัดลพบุรี เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตั้งแต่ปี พ.ศ.2465  ต่อมา เมื่อพ.ศ.2482 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนประจำอำเภอบ้านหมี่ และในปี พ.ศ.2494 โรงเรียนได้เปลี่ยนชื่อใหม่อีกเป็น โรงเรียนบ้านหมี่ “ปานขาว” เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในปีพ.ศ.2519

ต่อมา พ.ศ. 2500นายชงค์ วงษ์ขันธ์  ครูใหญ่โรงเรียนบ้านหมี่ “ปานขาว”ในขณะนั้น เห็นว่าพื้นที่ของโรงเรียนเดิมคับแคบ ไม่สามารถจะขยายให้กว้างได้ เนื่องจากพื้นที่ติดกับวัดเชียงงา จึงได้ติดต่อขอความกรุณาจาก พลตำรวจเอกสงวน – คุณนายบุญช่วย จิตตาลาน

 คหบดีชาวตลาดบ้านหมี่เพื่อขอที่ดินย้ายโรงเรียนและได้รับความกรุณาจากท่านบริจาคที่ดินทางไปหนวดศิลาตำบลสนามแจงอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีเป็นจำนวน20 ไร่และบริจาคเงินสดจำนวน140000 บาทเพื่อสมทบกับเงินงบประมาณของทางราชการในการก่อสร้างอาคาร1 หลังขึ้นที่บริเวณที่ดินที่บริจาคซึ่งอาคารเรียนหลังใหม่ก่อสร้างสำเร็จเมื่อพ.ศ.2503  ในปีการศึกษา2504 ได้ทำการย้ายนักเรียนชั้นม.4 - ม.6 มาเรียนที่อาคารเรียนหลังใหม่ที่สร้างเสร็จส่วนนักเรียนชั้นม.1 – ม.3 ยังคงเรียนที่โรงเรียนเดิมจนถึงปีการศึกษา2506 จึงได้ย้ายนักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนหลังใหม่ทั้งหมดส่วนอาคารเรียนหลังเดิมที่บริเวณวัดเชียงงาได้ยกให้เป็นอาคารเรียนของโรงเรียนประถมวัดเชียงงา (ร.ร. อนุบาลบ้านหมี่) ต่อมาทางราชการได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนบ้านหมี่“ปานขาว” เป็นโรงเรียนบ้านหมี่วิทยา (ตามหนังสือวสที่1267/2505 ลงวันที่5 กันยายน2505) จนกระทั่งปัจจุบันนี้โรงเรียนบ้านหมี่วิทยาได้เจริญก้าวหน้ามาเป็นลำดับ
ในปีการศึกษา2531 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยาได้รับคัดเลือกจากเขตการศึกษา6 ให้เป็นโรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทานประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ได้รับรับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนส่งเสริมจริยธรรมดีเด่นของกรมการศาสนากระทรวงศึกษาธิการได้รับรางวัลห้องสมุดเหรียญทองโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่เขตการศึกษา6 ปีการศึกษา2546
ปีการศึกษา2548 โรงเรียนยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝันตามโครงการหนึ่ง

อำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝันและเป็นโรงเรียนผู้นำด้านICT
ปัจจุบันเปิดทำการสอนตามจำนวนห้องเรียนดังนี้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นห้องเรียน9 - 8 – 8 รวม 25 ห้องระดับมัธยมศึกษาตอนปลายห้องเรียน7 – 7 – 7 รวม 21 ห้องรวมทั้งสิ้น46 ห้องเรียนจำนวนนักเรียน1,785 คนจำนวนข้าราชการครู81 คนครูอัตราจ้าง4 คนนักการภารโรง3 คนยาม2 คนคนงาน1 คนพนักงานขับรถยนต์1 คน   โดยมี นายสุวรรณ   บุญคง  เป็นผู้บริหารโรงเรียน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-03-30 11:32:49 น.

นายสุวรรณ บุญคง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหมี่วิทยา
นายสรกฤช ฉายอรุณ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหมี่วิทยา
นางสาวกาญจนา กันหาภัย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหมี่วิทยา

นางวัชรี เขียวเอี่ยม
นายสัมพันธ์ เขียวเอี่ยม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,202
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 โทรศัพท์: 036471031 อีเมล์: combanmi@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายอนุรักษ์ จันทวะฤทธิ์ โทรศัพท์: 0000000000 อีเมล์: jaja_pccl@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]