โรงเรียนวัดจักรสีห์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • ประวัติโรงเรียน
 •                 โรงเรียนวัดจักรสีห์เคยเป็นโรงเรียนวัดมาก่อน โดยพระอธิการสำเนียงได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๖  โดยใช้ศาลาการเปรียญของวัด
  เป็นที่เล่าเรียน ตั้งอยู่ที่บนฝั่งแม่น้ำจักรสีห์ เลขที่ ๑๐๐/๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลจักรสีห์  อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ปัจจุบันมีอาคารเรียนทั้งหมด  ๔  หลัง
  สร้างด้วยเงินงบประมาณ มีพื้นที่ทั้งหมด ๖ ไร่  ๒  งาน  หรือ ๑๐,๔๐๐ตารางเมตร  การคมนาคมมีเส้นทางคมนาคมขนส่งทางบกสามารถติดต่อกับ
  อำเภอและจังหวัดใกล้เคียงได้สะดวกและรวดเร็ว  โดยใช้ทางหลวงสาย สิงห์บุรี – สุพรรณบุรี มีรถประจำทางแล่นผ่านเป็นประจำนอกจากนี้ยัง
  สามารถเดินทางโดยทางหลวงจังหวัดของกรมโยธาธิการ และทางหลวงของเร่งรัดพัฒนาชนบท (รพช.) ที่มีเข้าสู่หมู่บ้าน ซึ่งเป็นทางลาดยาง
  ทำให้โรงเรียนสามารถติดต่อกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรีได้สะดวก รวดเร็ว


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-25 13:29:13 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสุชาติ เอี่ยมสุภา
 • แนะนำบุคลากร

 • นางกาญจนา อินทร์กลับ

 • นายวัชริศ หอมกรุ่นสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,597
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดจักรสีห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โทรศัพท์: 036543219 อีเมล์: liizard@msn.com
เว็บมาสเตอร์:: กาญจนา อินทร์กลับ โทรศัพท์: 0851774398 อีเมล์: liizard@msn.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]