โรงเรียนวัดจักรสีห์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ประวัติโรงเรียนวัดจักรสีห์

 

                โรงเรียนวัดจักรสีห์เคยเป็นโรงเรียนวัดมาก่อน โดยพระอธิการสำเนียงได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๖  โดยใช้ศาลาการเปรียญของวัด
เป็นที่เล่าเรียน ตั้งอยู่ที่บนฝั่งแม่น้ำจักรสีห์ เลขที่ ๑๐๐/๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลจักรสีห์  อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ปัจจุบันมีอาคารเรียนทั้งหมด  ๔  หลัง
สร้างด้วยเงินงบประมาณ มีพื้นที่ทั้งหมด ๖ ไร่  ๒  งาน  หรือ ๑๐,๔๐๐ตารางเมตร  การคมนาคมมีเส้นทางคมนาคมขนส่งทางบกสามารถติดต่อกับ
อำเภอและจังหวัดใกล้เคียงได้สะดวกและรวดเร็ว  โดยใช้ทางหลวงสาย สิงห์บุรี – สุพรรณบุรี มีรถประจำทางแล่นผ่านเป็นประจำนอกจากนี้ยัง
สามารถเดินทางโดยทางหลวงจังหวัดของกรมโยธาธิการ และทางหลวงของเร่งรัดพัฒนาชนบท (รพช.) ที่มีเข้าสู่หมู่บ้าน ซึ่งเป็นทางลาดยาง
ทำให้โรงเรียนสามารถติดต่อกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิงห์บุรีได้สะดวก รวดเร็ว

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายสุชาติ เอี่ยมสุภา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดจักรสีห์

นางชูรัตน์ สุวรรณา
นางกาญจนา อินทร์กลับ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,923
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดจักรสีห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โทรศัพท์: 036543219 อีเมล์: liizard@msn.com
เว็บมาสเตอร์:: กาญจนา อินทร์กลับ โทรศัพท์: 0851774398 อีเมล์: liizard@msn.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]