โรงเรียนวัดถอนสมอ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 

  ประธานสภานักเรียน                         yes เด็กหญิงณัฐชนน  หมอนทอง

  รองประธานสภานักเรียน คนที่ 1         yes   เด็กหญิงจันทรา เอมอินทร์

  รองประธานสภานักเรียน คนที่ 2         yes   เด็กชายธนากร  รอดไว

  เลขานุการสภานักเรียน                      yes  เด็กหญิงปภาวริณ จันทร์เรืองศร

  1. คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายส่งเสริมวิชาการ

      1.1 เด็กชายนพชัย คล้ายหะนา

      1.2 เด็กชายณัฐศักดิ์  ภู่เขียว

  2. คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายปกครอง

      2.1 เด็กชายฉัตรชัย   ชอบทำดu
      2.2 เด็กชายอภิสิทธิ์  วงศ์สถิตวิโรจน์

  3. คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายกีฬาและนันทนาการ

      3.1 เด็กชายบุญรอด ศรีสุข
      3.2 เด็กชายปฏิภาณ   เม่นสุข

  4. คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายปฏิคม
      4.1 เด็กหญิงเมธาพร รูปกลม
      4.2 เด็กหญิงเมษญา  พรศิริ

  5.คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายประชาสัมพันธ์

     5.1 เด็กหญิงญาณภา งามภักตร์

     5.2 เด็กหญิงรัตติกาล สุกใส

  6. คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายศาสนาและวัฒนธรรม
      6.1 เด็กชายปฏิภาณ   เม่นสุข

      6.2 เด็กหญิงอรวรินทร์ ปิ่นงาม

  7.คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายสุขภาพอนามัย

     7.1 เด็กหญิงวลัยลักษณ์ สมพงษ์

      7.2 เด็กหญิงพิลาสลักษณ์ เชื้อจุ้ย

  8. คณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายสิ่งแวดล้อม

      8.1 เด็กชายจริณรัตน์ สืบยุบล
      8.2 เด็กหญิงจิรภิญญา แตงนิ่ม

   ผู้รายงาน : นางณิรดา น้อยประไพ  27/06/2562

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-09-25 16:29:56 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวนริศรา มาลาศรี
 • แนะนำบุคลากร

 • นายคัคนนันท์ รชตภาคิน

 • นางสาวไพฑูรย์ มีระลึกสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,833
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดถอนสมอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โทรศัพท์: 595249 อีเมล์: wathon 16140 @gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ณิรดา น้อยประไพ โทรศัพท์: 036595249 อีเมล์: krutuk2518@singprimary.go.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]