โรงเรียนวัดดอนเจดีย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •  

  รายชื่อกรรมการสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙

  โรงเรียนวัดดอนเจดีย์

  แนบท้ายคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

      ที่  ๓๑๘/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่  ๗  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙

   

   

  ๑. นายจำลอง    วันทอง                     ผู้ทรงคุณวุฒิ                         ประธานกรรมการ

  ๒. นายมะยม     สมสุข                       ผู้แทนองค์กรชุมชน                  กรรมการ

  ๓. นายมานพ    ซ้อนอาภารัตน์             ผู้ทรงคุณวุฒิ                         กรรมการ

  ๔. นายสุพล      บัวสระ                      ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กรรมการ

  ๕. นายบุญมั่น    อรุณเกตุ                     ผู้แทนผู้ปกครอง                     กรรมการ

  ๖. นางสาวสายทอง  พลีชีพมะโนภาพ       ผู้แทนศิษย์เก่า                                 กรรมการ

  ๗. หลวงตานวล  ฉัตรติโก                    ผู้แทนองค์กรศาสนา                 กรรมการ

  ๘. นางวาสนา    ด้านวังขวา                 ผู้แทนครู                             กรรมการ

  ๙. นายรุ่งโรจน์   ศรีไพโรจน์                  ผู้อำนวยการโรงเรียน   กรรมการและเลขานุการ

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 22:39:14 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายพลกฤษณ์ บุญศรี
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสุธารัตน์ บุญเอี่ยม

 • นางวาสนา ด้านวังขวาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,971
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โทรศัพท์: 0821698701 อีเมล์: obecsing019@singprimary.go.th
เว็บมาสเตอร์:: วาสนา ด้านวังขวา โทรศัพท์: 0817580489 อีเมล์: was02@windowlive.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]