โรงเรียนวัดโคปูน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
 


  • ประวัติโรงเรียน
  • <a href="https://www.picz.in.th/image/56Fhqv"><img src="https://sv1.picz.in.th/images/2020/07/15/56Fhqv.md.jpg" alt="56Fhqv.md.jpg" border="0"></a>

    ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

              โรงเรียนวัดโคปูน  ปัจจุบันตั้งอยู่หมู่ที่ 4   ตำบลบ้านหม้อ  อำเภอพรหมบุรี  จังหวัดสิงห์บุรี  เดิมชื่อว่า “โรงเรียนประชาบาลตำบลบ้านหม้อ 1 วัดตราชู”  อาศัยศาลาการเปรียญวัดตราชูเป็นสถานที่ศึกษา ต่อมาเกิดอุปสรรคในการเดินทางของนักเรียน เจ้าอาวาสวัดโคปูนและประชาชนในท้องถิ่นได้ขออนุญาตนายอำเภอพรหมบุรีย้ายมาจัดตั้งโรงเรียนประชาบาลขึ้นที่ศาลาการเปรียญวัดโคปูน  เมื่อวันที่ 21  พฤษภาคม พ.ศ. 2482 ใช้ชื่อว่า “โรงเรียนประชาบาลตำบลบ้านหม้อ 3 วัดโคปูน” สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  มี นายสะอาด  ศรีเพชร         ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ เป็นผู้บริหารโรงเรียนคนแรกปัจจุบัน เปิดทำงานสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  รวม  8  ชั้น โดยมี ว่าที่พันตรี พิสิษฐ์  กลิ่นจันทร์  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

     


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-15 09:29:37 น.

โรงเรียนวัดโคปูน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โทรศัพท์: 036810105 อีเมล์: pisit@singprimary.go.th
เว็บมาสเตอร์:: ว่าที่พันตรีพิสิษฐ์ กลิ่นจันทร์ โทรศัพท์: 0841043776 อีเมล์: maj.pstk@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]