โรงเรียนวัดโคปูน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์โรงเรียน

            โรงเรียนวัดโคปูน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษามีทักษะสำคัญในศตวรรษที่ ๒๑  เน้นความรู้  คู่คุณธรรม  น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

   

  ปรัชญา

           ปญญา  ว  ธเนน  เสยโย        ปัญญาแลประเสริฐกว่าทรัพย์


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-15 09:29:37 น.

โรงเรียนวัดโคปูน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โทรศัพท์: 036810105 อีเมล์: pisit@singprimary.go.th
เว็บมาสเตอร์:: ว่าที่พันตรีพิสิษฐ์ กลิ่นจันทร์ โทรศัพท์: 0841043776 อีเมล์: maj.pstk@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]