โรงเรียนชุมชนวัดดงยาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

  โรงเรียนชุมชนวัดดงยาง เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลตำบลทองเอน (วัดดงยาง) ตั้งอยู่ในหมู่บ้านดงยาง หมู่ที่ 12 ตำบลทองเอน  เริ่มเปิดเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2466 ใช้ศาลาการเปรียญวัดดงยางเป็นที่เล่าเรียน มีนายคำ โกศลธรรมโม เป็นครูใหญ่คนแรก และนายสิงห์ อ้วนถาวร เป็นครูใหญ่คนต่อมา

  ต่อมาจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกปีทำให้ศาลาการเปรียญคับแคบไม่เพียงพอในการจัดการเรียนการสอน  นายสิงห์ อ้วนถาวร  ซึ่งดำรงตำแหน่งครูใหญ่ในขณะนั้นจึงได้ปรึกษากับท่านพระครูสาคร ฐานิสสโร เจ้าอาวาสวัดดงยาง บอกบุญชาวบ้าน ผู้ปกครองนักเรียนบ้านทองเอนร่วมบริจาคเงินสมทบกับเงินงบประมาณของทางราชการสร้างอาคารหลังใหม่เมื่อปีพ.ศ.2503 ตั้งชื่อว่าโรงเรียนวัดดงยาง(สาครประชาสรรค์) สังกัดกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ

  เมื่อ 1   พฤศจิกายน 2503  นายสมนึก เจริญสุข  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่     เห็นว่า อาคารเรียน ไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียนซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น จึงติดต่อของบประมาณ สร้างอาคารเรียนเพิ่มอีก 1 หลัง เป็นอาคารไม้แบบ 008 สร้างเสร็จพ.ศ.2513 และสร้างอาคารแบบ 017 จำนวน 4 ห้องเรียน ในพ.ศ.2520 ในปีพ.ศ. 2528 ได้สร้าง อาคารเรียนแบบ 405 เป็นอาคารตึก 3 ชั้น 8 ห้องเรียน ชั้นล่าง เป็นห้องประชุม ขึ้นแทนอาคารไม้แบบ 008 ซึ่งมีสภาพทรุดโทรมมาก ได้สร้างอาคารประกอบอีกหลายหลัง เช่น บ้านพักครู โรงฝึกงาน ห้องส้วม ต่อมาทางราชการได้พิจารณาเลือกตั้งให้เป็นโรงเรียนชุมชน เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนชุมชนวัดดงยาง”  ตั้งแต่ปีพ.ศ.2523 และได้ตั้งกองทุนมูลนิธิโรงเรียนขึ้น ปัจจุบันมีเงินกองทุนห้าแสนสี่หมื่นบาท

                     ปัจจุบันโรงเรียนชุมชนวัดดงยาง มีอาคารเรียนแบบ 405 / 2526  จำนวน 1 หลัง อาคารเรียนแบบ 017 จำนวน  1 หลัง  อาคารเรียนแบบ 008  จำนวน  1 หลัง  อาคารอเนกประสงค์  จำนวน 1 หลัง โรงอาหาร จำนวน 1  หลัง ส้วม จำนวน  3 หลัง   บ้านพักภารโรง จำนวน   1  หลัง บ้านพักครู จำนวน  3 หลัง


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 21:19:07 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • แนะนำบุคลากร

 • นางประนอม สุดาทิศ

 • นายวีระชาติ ตั้งทวีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,964
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมชนวัดดงยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โทรศัพท์: 036581622 อีเมล์: dongyang199@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวปรียาถรณ์ นิ่มวงษ์ โทรศัพท์: 0924699479 อีเมล์: dongyang199@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]