โรงเรียนชุมชนวัดดงยาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • รายชื่อกรรมการสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙

  โรงเรียนชุมชนวัดดงยาง

  แนบท้ายคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

  ที่  ๓๑๘/๒๕๕๙ สั่ง ณ วันที่  ๗  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๙

   

  ๑. นายศิริโชค  แสงวิไลสาธร                ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ
  ๒. นายสมบัติ  คงเลิศ                        กรรมการ
  ๓.  นายพรทิพงษ์  อ่อนแป้น                 กรรมการ
  ๔.  นางณัฐชานันท์  วงค์วัฒนคุ้ม            กรรมการ
  ๕.  นางปราณี  บัวพนัส                      กรรมการ
  ๖.  นายชนม์เจริญ  ลีลาวิไลลักษณ์          กรรมการ
  ๗.  นางบุญสม  เสือเอี่ยม                    กรรมการ
  ๘.  นางเหลี่ยม  ยวนเขียว                    กรรมการ
  ๙.  นายธงชัย  กุลพรหมสโร                  กรรมการและเลขานุการ
   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 21:19:07 น. ไม่พบข้อมูล
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • แนะนำบุคลากร

 • นายจำเริญ เสมอเหมือน

 • นางสาวธนณัฏฐ์ มีปานสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,502
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมชนวัดดงยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โทรศัพท์: 036581622 อีเมล์: dongyang199@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวปรียาถรณ์ นิ่มวงษ์ โทรศัพท์: 0924699479 อีเมล์: dongyang199@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]