โรงเรียนชุมชนวัดดงยาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  •                                                   วิสัยทัศน์

         ผู้เรียนมีคุณภาพโรงเรียนได้มาตรฐาน บุคลากรและบริหารจัดการเด่น  เน้นคุณธรรมนำความรู้           จัดเทคโนโลยีแหล่งเรียนรู้ คู่เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนร่วมใจ ภูมิทัศน์สดใส ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมไทย                                                                                                                                                                                                


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 21:19:07 น.

โรงเรียนชุมชนวัดดงยาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โทรศัพท์: 036581622 อีเมล์: dongyang199@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปรียาภรณ์ นิ่มวงษ์ โทรศัพท์: 0610570359 อีเมล์:
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]