โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
ประวัติโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม

 

ประวัติโดยย่อ  ปรัชญา  และวัตถุประสงค์เฉพาะของสถานศึกษาโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม  เดิมเป็นโรงเรียนสังกัดกองการมัธยมศึกษา  
กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  เดิมชื่อ  “โรงเรียนไชยบำรุงราษฎร์” สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2452
      พ.ศ. 2493 ได้รับงบประมาณการจรซ่อมแซมอาคารหลังเก่าเป็นเงิน  40,000 บาท และได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเดิมเป็น
“โรงเรียนชัยนาทวิชัยบำรุงราษฎร์ ” เมื่อเดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2494
      พ.ศ. 2505  ได้เปิดเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ  แผนกวิทยาศาสตร์เป็นแบบสหศึกษา และเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น
“โรงเรียนวิชัยบำรุงราษฎร์ ” ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่  27  มิถุนายน 2518  
ให้รวมโรงเรียนวิชัยบำรุง-ราษฎร์กับโรงเรียนสตรีชัยนาท  “คณะราษฎร์บำรุง 2” เข้าเป็นโรงเรียนเดียวกันจัดแบบสหศึกษา
ตั้งแต่ ปีการศึกษา  2518  เป็นต้นไป โดยใช้ชื่อว่า  “โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม”  โดยย้ายครู วัสดุ  ครุภัณฑ์  และ นักเรียน
  คนงานภารโรง รวมกันที่โรงเรียนวิชัยบำรุงราษฎร์เดิม.

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-06-21 14:55:40 น.

นายถวัลย์ ตันธีระพงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชัยนาทพิทยาคม
นางสาวพรทิพย์ สุพรรณกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ชัยนาทพิทยาคม
นายยงยุทธ พึ่งละออ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ชัยนาทพิทยาคม
นายทัศนัย มีทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ชัยนาทพิทยาคม
นายคำรณ เอื้ออนุสรณ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ชัยนาทพิทยาคม

นางพัชรี สุวรรณโชติ
นางสาวมาฆพันธุ์ อ่ำนาคิล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,236
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 โทรศัพท์: 056411645 อีเมล์: chainatpit@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปริญญา ภัทรนานากุล โทรศัพท์: 0865921525 อีเมล์: chainatpit.school@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]