• วีดิทัศน์โรงเรียน
 •  
   

   

  เพิ่มเพื่อน

 • อำนาจหน้าที่
 •                  บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาตามเจตนารมณ์ของ พรบ. การศึกษาแห่งชาติ               

  1) จัดทำนโยบายแผนพัฒนาการศึกษาด้านวิชาการ บุคคล งบประมาณ บริหารทั่วไป               

  2) จัดตั้ง/รับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณ              

   3) พัฒนาหลักสูตร /จัดการเรียนการสอน               

  4) ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ แนวปฏิบัติ               

  5) กำกับ ติดตามประเมินผลตามแผนงานโครงการ              

   6) ระดมทรัพยากร ปกครอง ดูแลบำรุงรักษาทรัพย์สินฯ                

  7) จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา               

  8) ส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชน สร้างความสัมพันธ์
   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-14 04:01:26 น.

โรงเรียนวัดโป่งมงคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 036715050 อีเมล์: pmkschoolthai@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายบุญสม ปัญญาเหลือ โทรศัพท์: 0898465323 อีเมล์: punyalear.b@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]