• วีดิทัศน์โรงเรียน
 •  
   

   

  เพิ่มเพื่อน

 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ///  ที่ปรึกษาโรงเรียนวัดโ่ปงมงคล

        1.นายน้อย กินรี

        2.นายบุญเชิด  ฉ่ำเย็นอุรา

        3.นายดอน เพชรจรูญ

        4.นายชำนาญ  โพธิแจ่ม

  ที่

  ชื่อ- สกุล

  ตำแหน่ง

  หมายเหตุ

  1

  นายรุ่งเรือง  กาลวิเศษ

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  ประธานกรรมการ

  2

  นายคุมเขตธ์  กาลวิเศษ

  ผู้แทนผู้ปกครอง

  กรรมการ

  3

  นางพรรณี  แก้ววิเชียร

  ผู้แทนครู

  กรรมการ

  4

  นายไว เพชรจรูญ

  ผู้แทนองค์กรชุมชน

  กรรมการ

  5

  นายทองคำ แป้นทอง ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  กรรมการ

  6

  น.ส.ดาวประกาย สุขพูล

  ผู้แทนศิษย์เก่า

  กรรมการ

  7

  นายทองหล่อ  พระโป๊ะ

  ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

  กรรมการ

  8

  นางปราณี พุทธชาติ

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  กรรมการ

  9

  นายบุญสม ปัญญาเหลือ (ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโป่งมงคล)

  กรรมการและเลขานุการ

                                             


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-14 04:01:26 น.

โรงเรียนวัดโป่งมงคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 036715050 อีเมล์: pmkschoolthai@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายบุญสม ปัญญาเหลือ โทรศัพท์: 0898465323 อีเมล์: punyalear.b@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]