• วีดิทัศน์โรงเรียน
 •  
   

   

  เพิ่มเพื่อน

 • คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนวัดโป่งมงคล

   

  ที่

  ชื่อ- สกุล

  หมายเหตุ

  1

  เด็กชายจักราวุธ  อ่อนพุทธา

  ประธานนักเรียน

  2

  เด็กหญิงกฤติมาพร  ประสารชวนันท์

  รองประธานนักเรียน

  3

  เด็กหญิงสุพัฒตรา เพ็งชะตา

  กรรมการ

  4

  เด็กหญิงชญานิษฐ์  ปาลวัฒน์

  กรรมการ

  5

  เด็กชายพิทวัส  ปิ่นมงคล

  กรรมการ

  6

  เด็กชายปรเมศ  เพ็งยิ้ม

  กรรมการ

  7

  เด็กชายสุพัจน์ พรมมี

  กรรมการ

  8

  เด็กชายปิยพัชร อินทะโส

  ปฏิคม

  9

  เด็กหญิงวิรากร แจ่มหยวก

  เหรัญญิก

  10

  เด็กชายกันต์ กาลวิเศษ

  กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-14 04:01:26 น.

โรงเรียนวัดโป่งมงคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 036715050 อีเมล์: pmkschoolthai@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายบุญสม ปัญญาเหลือ โทรศัพท์: 0898465323 อีเมล์: punyalear.b@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]