• วีดิทัศน์โรงเรียน
 •  
   

   

  เพิ่มเพื่อน

 • แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
 •                        โรงเรียนนำแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและใช้ระบบการเรียนการสอนในรูปแบบของ DLTV และ DLIT  มาช่วยในการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้สูงขึ้น และเน้นทักษะกระบวนการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน ให้ครูมีการจัดการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย มีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ มีการใช้กระบวนการ PLC มาใช้ในการพัฒนาการศึกษา พร้อมทั้งจัดหาสื่อเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ เพื่อเพิ่มทักษะในการใช้สื่อและการเรียนรู้ของผู้เรียน และมีการจัดหาบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน การจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นโดยใช้การระดมทรัพยากรทางการศึกษา

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-14 04:01:26 น.

โรงเรียนวัดโป่งมงคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 036715050 อีเมล์: pmkschoolthai@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายบุญสม ปัญญาเหลือ โทรศัพท์: 0898465323 อีเมล์: punyalear.b@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]