โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •  

         โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่เดิมชื่อว่าโรงเรียนประชาบาลตำบลหนองตาเดี้ยง (วัดหนองตะเฆ่) อาศัยศาลาการเปรียญวัดหนองตะเฆ่เป็นสถานที่เรียน เริ่มเปิดทำการสอน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2473 ต่อมาเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2489 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ และยังคงอาศัยศาลาการเปรียญเป็นสถานที่เรียนวันที่ 1 เมษายน 2513 ได้ลงมือก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ป.1 ข จำนวน 3 ห้องเรียน โดยได้เงินจากกองสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบ 60,000 บาท และพนักงานบริษัทเครื่องแก้วไทยจำกัด 60,000 บาท อาคารเรียนเสร็จเปิดใช้เมื่อ 30 มิถุนายน 2513

    

         ปีการศึกษา 2518 ได้ขยายการศึกษาถึงระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายโดยอาศัยศาลาการเปรียญเป็นสถานที่เรียน  

          

         วันที่ 20 พฤษภาคม 2518 ได้ต่อเติมอาคารเรียน แบบ ป.1 ข อีก 1 ห้องเรียน เป็นเงิน 62,000 บาท โดยสภาตำบลหนองจรเข้

   

         ในปีการศึกษา 2520 ได้ปรับปรุงโรงเรียนและก่อสร้างเพิ่มเติม ได้แก่ สนามหน้าโรงเรียน ถังน้ำฝนแบบพัฒนาอนามัย 3 ถัง และสร้างถนนคอนกรีตหน้าอาคารเรียน งบประมาณ 56,000 บาท จากเงินบริจาค

   

         ในปีการศึกษา 2521 ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 017 ขนาด 4 ห้องเรียน ราคา 430,000 บาท และบ้านพักครูราคา 50,000 บาท 

   

         ปีการศึกษา 2522 ได้งบประมาณจำนวน 27,000 บาท สร้างส้วม 5 ที่นั่ง  

   

         ปีการศึกษา 2529 ได้งบประมาณจำนวน 250,000 บาท สร้างอาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง  และงบประมาณอำเภอสร้างบ่อเลี้ยงปลา

         จำนวน 45,700 บาท       

   

         ปีการศึกษา 2535 ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นโรงเรียนยายโอกาสทางการศึกษา

   

         ปีการศึกษา 2536 ได้งบประมาณต่อเติมอาคารเรียนแบบ 017 จำนวน 3 ห้อง งบประมาณ 210,000 บาท ปีการศึกษา 2540 ได้เงินบริจาค 350,000 บาท สร้างห้องปฏิบัติการทางภาษา 40 ชุด ปีการศึกษา 2541 ได้งบประมาณงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 จำนวน 1 หลัง 6 ห้องเรียน งบประมาณ 2,015,500 บาท 

    

         ปีการศึกษา 2553 สร้างป้ายชื่อโรงเรียน  

   

         ปีการศึกษา 2554 ได้รับเงินจากมูลนิธิพุทธรักษา(ซีพี) 300,000 บาท ก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เป็นห้องประชุมของโรงเรียน วันที่ 1 สิงหาคม 2554  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 2 ได้สั่งการให้นักเรียนจากโรงเรียนวัดหนองตาเดี้ยงมาเรียนรวมที่โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่จำนวน 14 คน 

            

         ปีงบประมาณ 2556 ได้รับการขุดเจาะน้ำบาดาลและสร้างโรงกรองน้ำ เพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้แก่โรงเรียน จากสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล งบประมาณ 1,270,000 บาท


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:36:30 น.

โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 036387402 อีเมล์: school@watnongtakae.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: นายทรงวุฒิ ศรีปรีชา โทรศัพท์: 0863666678 อีเมล์: songwut@watnongtakae.ac.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]