โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ประวัติโรงเรียนวัดหนองตะเฆ่

 

 

       โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่เดิมชื่อว่าโรงเรียนประชาบาลตำบลหนองตาเดี้ยง (วัดหนองตะเฆ่) อาศัยศาลาการเปรียญวัดหนองตะเฆ่เป็นสถานที่เรียน เริ่มเปิดทำการสอน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2473 ต่อมาเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2489 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ และยังคงอาศัยศาลาการเปรียญเป็นสถานที่เรียนวันที่ 1 เมษายน 2513 ได้ลงมือก่อสร้างอาคารเรียน แบบ ป.1 ข จำนวน 3 ห้องเรียน โดยได้เงินจากกองสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบ 60,000 บาท และพนักงานบริษัทเครื่องแก้วไทยจำกัด 60,000 บาท อาคารเรียนเสร็จเปิดใช้เมื่อ 30 มิถุนายน 2513

  

       ปีการศึกษา 2518 ได้ขยายการศึกษาถึงระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายโดยอาศัยศาลาการเปรียญเป็นสถานที่เรียน  

        

       วันที่ 20 พฤษภาคม 2518 ได้ต่อเติมอาคารเรียน แบบ ป.1 ข อีก 1 ห้องเรียน เป็นเงิน 62,000 บาท โดยสภาตำบลหนองจรเข้

 

       ในปีการศึกษา 2520 ได้ปรับปรุงโรงเรียนและก่อสร้างเพิ่มเติม ได้แก่ สนามหน้าโรงเรียน ถังน้ำฝนแบบพัฒนาอนามัย 3 ถัง และสร้างถนนคอนกรีตหน้าอาคารเรียน งบประมาณ 56,000 บาท จากเงินบริจาค

 

       ในปีการศึกษา 2521 ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 017 ขนาด 4 ห้องเรียน ราคา 430,000 บาท และบ้านพักครูราคา 50,000 บาท 

 

       ปีการศึกษา 2522 ได้งบประมาณจำนวน 27,000 บาท สร้างส้วม 5 ที่นั่ง  

 

       ปีการศึกษา 2529 ได้งบประมาณจำนวน 250,000 บาท สร้างอาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง  และงบประมาณอำเภอสร้างบ่อเลี้ยงปลา

       จำนวน 45,700 บาท       

 

       ปีการศึกษา 2535 ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นโรงเรียนยายโอกาสทางการศึกษา

 

       ปีการศึกษา 2536 ได้งบประมาณต่อเติมอาคารเรียนแบบ 017 จำนวน 3 ห้อง งบประมาณ 210,000 บาท ปีการศึกษา 2540 ได้เงินบริจาค 350,000 บาท สร้างห้องปฏิบัติการทางภาษา 40 ชุด ปีการศึกษา 2541 ได้งบประมาณงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 จำนวน 1 หลัง 6 ห้องเรียน งบประมาณ 2,015,500 บาท 

  

       ปีการศึกษา 2553 สร้างป้ายชื่อโรงเรียน  

 

       ปีการศึกษา 2554 ได้รับเงินจากมูลนิธิพุทธรักษา(ซีพี) 300,000 บาท ก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เป็นห้องประชุมของโรงเรียน วันที่ 1 สิงหาคม 2554  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 2 ได้สั่งการให้นักเรียนจากโรงเรียนวัดหนองตาเดี้ยงมาเรียนรวมที่โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่จำนวน 14 คน 

          

       ปีงบประมาณ 2556 ได้รับการขุดเจาะน้ำบาดาลและสร้างโรงกรองน้ำ เพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้แก่โรงเรียน จากสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล งบประมาณ 1,270,000 บาท

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-11-15 11:17:27 น.


ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดหนองตะเฆ่

นางวัชราภรณ์ เวชชศาสตร์
นางเยาวลักษณ์ วิริยะพงษ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,131
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 036380354 อีเมล์: school@watnongtakae.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: เสาวลักษณ์ บุญเมือง โทรศัพท์: 0875310709 อีเมล์: beesaowaluk36@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]