• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  1. นายสมชาติ   มานะยิ่งเมต              ผู้ทรงคุณวุฒิ                              ประธานกรรมการ
  2. นายสุธี     น้าวิไลเจริญ                   ผู้แทนผู้ปกครอง                                    กรรมการ
  3. นางบุญสม    ทองหล่อ                   ผู้แทนครู                                                กรรมการ
  4. นายอภิชิต  อุ่นงามพันธุ์                  ผู้แทนองค์กรชุมชน                               กรรมการ
  5. นายสมชาย   วิจิตรคุณวัฒน์            ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        กรรมการ
  6. นางสาวพัชรา  สิงหบุบผา               ผู้แทนศิษย์เก่า                                      กรรมการ
  7. พระฉลองอค.ปุญโญ                      ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์                                กรรมการ
  8. นายลือชัย   การุณย์วรวงศ์             ผู้ทรงคุณวุฒิ                                         กรรมการ
  9. นายธวัช  บัวสุวรรณ                       ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ            กรรมการและเลขานุการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-10-11 11:11:30 น.

โรงเรียนชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ฯ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 36377510 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: บุญสม ทองหล่อ โทรศัพท์: 0841382006 อีเมล์: thonglor_2503@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]