โรงเรียนสองคอนวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
ประวัติโรงเรียนสองคอนวิทยาคม

 

                  โรงเรียนสองคอนวิทยาคม  เป็นโรงเรียนสหศึกษาตั้งขึ้นตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

    ที่จะกระจายโรงเรียนมัธยมสู่ตำบล       โดยขอใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์      “บึงทอง”   จากกระทรวง

    มหาดไทย  จำนวน    35   ไร่    2   งาน   75    ตารางวา   ซึ่งตั้งอยู่ทีหมู่ที่   1   ตำบลสองคอน    อำเภอ

    แก่งคอย   จังหวัดสระบุรี   และได้รับบริจาคที่ดินที่มีเขตติดต่อกับโรงเรียน   จากนางป่วน    นาครินทร์

    จำนวน    1  ไร่    3  งาน   38   ตารางวา   ปัจจุบันมีเนื้อที่   37  ไร่   2  งาน   25   ตารางวา

                   โรงเรียนได้รับการประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่    8    กุมภาพันธ์   พ.ศ.  2523  โดยเปิดทำการสอน  

    ครั้งแรกเมื่อวันที่   17   พฤษภาคม   พ.ศ.  2523    ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  โดยใช้อาคารเรียนของ

    โรงเรียนวัดสองคอนกลางเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน     ปัจจุบันเปิดสอนในหลักสูตรมัธยมศึกษา

    ตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2015-06-26 09:31:43 น.

นายสำราญ ซื่อตรง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สองคอนวิทยาคม

นางรัตนา พุ่มพวงเลิศสกุล
นายไพรัช พึ่งสุรินทร์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,364
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสองคอนวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 โทรศัพท์: 036241864 อีเมล์: songkon_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ไพรัช พึ่งสุรินทร์ โทรศัพท์: 0896116459 อีเมล์: paisurin@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]