• คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ประธานที่ปรึกษา

  โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย)

  1.            พระเทพวรเมธาจารย์                           เจ้าอาวาสวัดเขาบางทราย

  2.            นายกำพล   วงศ์ทรายทอง                 นายกเทศมนตรีเทศบาลบางทราย

  ………………………………………..

  รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย)

  1.            นายภัทรพล เพ็ญโชติรัช                 ผู้ทรงคุณวุฒิ                         ประธาน

  2.            นายณนชพงศ์   ศรีสุข                      ผู้ทรงคุณวุฒิ                         รองประธาน

  3.            นายกฤษณะ   เหรียญเจริญ             ผู้ทรงคุณวุฒิ                         กรรมการ

  4.            นายนิกร  มิตรพระพันธ์                     ผู้ทรงคุณวุฒิ                         กรรมการ

  5.            นายบุญช่วย   ผลิตวานนท์             ผู้ทรงคุณวุฒิ                         กรรมการ

  6.            นายบุญมี  บุญถนอม                      ผู้ทรงคุณวุฒิ                         กรรมการ

  7.            นายสิทธิชัย  พันธุเวช                    ผู้ทรงคุณวุฒิ                         กรรมการ

  8.            ร้อยโทอนาวิล  อร่าม                     ผู้ปกครอง                             กรรมการ

  9.            นายจิรศักดิ์   ขันอาษา                   ผู้แทนครู                               กรรมการ

  10.          นายบุญเลิศ  โฉมจังหวัด              องค์กรชุมชน                         กรรมการ

  11.          นายไพโรจน์   มิตรพระพันธ์           ปกครองท้องถิ่น                    กรรมการ

  12.          นายวิจิตร   สิทธิชล                       ศิษย์เก่า                               กรรมการ

  13.          พระอภิรมย์  (อภิรโม)                     องค์กรศาสนา                       กรรมการ

  14.          นายณรงค์   ภักดีราช                     องค์กรศาสนา                       กรรมการ

  15.          นายวิชัย  ธรรมชาติ                      ผู้บริหารโรงเรียน           กรรมการและเลขานุการ

  …………………………………….


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 20:20:32 น.

โรงเรียนอนุบาลพุทธยาคม(วัดเขาบางทราย) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 038198245 อีเมล์: puttayakom.chon1@gmail.com, aooibara@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ธีระวุฒิ ตะไลกลาง โทรศัพท์: 0863504463 อีเมล์: teeravoot04@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]