โรงเรียนวอนนภาศัพท์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ประวัติโรงเรียนวอนนภาศัพท์

 

โรงเรียนวอนนภาศัพท์ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2483 โดยชาวตำบลแสนสุข ร่วมมือกันปลูกสร้างอาคารเรียนชั่วคราวบนที่ดินของคุณนายวอน นภาศัพท์ ตั้งชื่อว่า โรงเรียนประชาบาลตำบลแสนสุข 4 (บ้านเพิงล่าง) อยู่ในอำเภอศรีราชา ต่อมาตำบลแสนสุขโอนมาขึ้นกับอำเภอเมืองชลบุรี ได้มีการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนประชาบาลตำบลแสนสุข 4 (บ้านเพิงล่าง) ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2495 คุณนายวอน นภาศัพท์ จึงได้บริจาคที่ดินจำนวน 4 ไร่ 75 ตารางวา และสร้าง อาคารเรียน 2 ชั้น และได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนวอนนภาศัพท์ ปัจจุบันมีบุคลากรทั้งสิ้นจำนวน 19 คน มี ดร.วันเพ็ญ บุรีสูงเนิน ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ(ค.ศ.4) ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียน

การพัฒนาอาคารสถานที่

1.               ปี พ.ศ. 2483 ชาวตำบลแสนสุข ร่วมแรง เสียสละ สร้างโรงเรียน

2.               ปี พ.ศ. 2496 คุณวอน นภาศัพท์ บริจาคที่ดิน 4 ไร่ 75 ตารางวา และสร้างอาคารเรียน 2 ชั้น ให้โรงเรียน

3.               ปี พ.ศ. 2512 ทางราชการสร้างอาคารเรียน แบบ ป.1 ข จำนวน 4 ห้องเรียน 1 หลัง

4.               ปี พ.ศ. 2519 ทางราชการสร้างบ้านพักครู 1 หลัง ปัจจุบันรื้อถอนไปแล้วเนื่องจากติดบนถนนเทศบาล

5.               ปี พ.ศ. 2521 ประชาชนสร้างอาคารเอนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง

6.               ปี พ.ศ. 2521 ได้งบประมาณสร้างส้วม 1 หลัง

7.               ปี พ.ศ. 2522 ได้งบประมาณต่อเติมอาคารเรียนอีก 2 ห้อง รวมเป็น 6 ห้องเรียน

8.               ปี พ.ศ. 2528 กรรมการศึกษาและศิษย์เก่า สร้างต่อเติมอาคารเรียน 1 ห้อง รวมเป็น 7 ห้องเรียน

9.               ปี พ.ศ. 2529 กรรมการศึกษาและศิษย์เก่า สร้างระบบประปาโรงเรียน

10.         ปี พ.ศ. 2529 กรรมการศึกษาและศิษย์เก่า ติดตั้งระบบไฟฟ้า

11.         ปี พ.ศ. 2531 ได้งบประมาณ สร้างเรือนเพาะชำ 1 หลัง

12.         ปี พ.ศ. 2531 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบสปช. 202/26 1 หลัง

13.         ปี พ.ศ. 2535 กรรมการศึกษาประชาชน สร้างรั้วคอนกรีต จำนวน 24 ช่อง

14.         ปี พ.ศ. 2535 คุณเขย คุณกุน บัวโทน บริจาคทรัพย์ 100,000 บาท ต่อเติมอาคารเอนกประสงค์

15.         ปี พ.ศ. 2537 คณะกรรมการศึกษาผู้ปกครองนักเรียนและประชาชนในตำบลใกล้เคียง บริจาคทรัพย์สินสร้างอาคารเรือนพยาบาล มูลค่า 260,000 บาท

16.         ปี พ.ศ. 2540 ตระกูลนภาศัพท์ โดยบริษัท ยานัตถุ์ หมอชิต ได้บริจาคอาคารเรียนตึก 4 ชั้น จำนวน 16 ห้องเรียน มูลค่า 7 ล้านบาท

17.         ปี พ.ศ. 2552 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สนับสนุนงบประมาณสร้างอาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง มูลค่า 1,500,000 บาท

18.         ปี พ.ศ. 2555 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนับสนุนงบประมาณสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 แบบปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-05-19 14:01:23 น.

ดร.พลธาวิน วัชรทรธำรงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วอนนภาศัพท์

นางสุมาลิน บัวอรุณแสงสว่าง
นางสาวประสงค์ ตระการ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,646
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวอนนภาศัพท์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 038141577 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: สุมาลิน บัวอรุณแสงสว่าง โทรศัพท์: 0944808222 อีเมล์: sumalin.bua@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]