โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ประวัติโรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา

 

 

ข้อมูลทั่วไป

          1.1  ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา  ตั้งอยู่เลขที่ 257/1   ถนนเปรมใจราษฎร์ 

ตำบลเหมือง  อำเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี  รหัสไปรษณีย์  20130 โทรศัพท์  0-3839-2718   

โทรสาร  0-3839-2718  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี  เขต 1 

          1.2   เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3

          1.3   มีเขตพื้นที่บริการ  3  หมู่บ้าน  ได้แก่  หมู่ 2  -  3  -  4   ตำบลเหมือง และถนนเทศบาล

พัฒนา 1 -  2  ตำบลเหมือง  อำเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2015-05-23 20:35:45 น.

นายภาณุ ภาณุพินทุ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดราษฏร์ศรัทธา
นายกษิภณ ชินวงศ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดราษฏร์ศรัทธา

นางสาววรวิมล ทองเยี่ยม
นางสาวอนุลักษณ์ สุโขมีทรัพย์





สถิติการเข้าเยี่ยมชม

5,145
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557



โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 038392718 อีเมล์: ratsadta@chon1.go.th
เว็บมาสเตอร์:: ยงยุทธ อยู่ดี โทรศัพท์: 0816633434 อีเมล์: yutdee@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]