โรงเรียนวัดเตาปูน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1.  นายวินัย  พ้นภัยพาล                                ประธานคณะกรรมการ

  2.  นางสาวชยาภรณ์ แซ่เตียว                         ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน

  3.  นายประเสริฐ  พูลสวัสดิ์                            ผู้แทนครู

  4.  นายสมหมาย  ศรีรัตน์                               ผู้แทนองค์กรชุมชน

  5.  นายประกิจ  นภาโชติ                               ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  6.  นายสมนึก  ทองเทศ                                 ผู้แทนศิษย์เก่า

  7.  พระปลัดกิตติพัฒน์  สิริธโร                        ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

  8.  นายสัญชัย  กระชั้น                                   ผู้ทรงคุณวุฒิ

  9.  นางสาวมาลินี  มังคะโล                             กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-10 12:46:03 น.

โรงเรียนวัดเตาปูน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 038142548 อีเมล์: taopoon2589@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วัลญา สละสวัสดิ์ โทรศัพท์: 0822080635 อีเมล์: boongkiiz@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]