โรงเรียนวัดเตาปูน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
  1. ด.ญ.สุชาดา  กันยาวงค์                               ประธานสภานักเรียน
  2. ด.ญ.จันธิดา  เฟื่องฟูผล                              รองประธานสภานักเรียน
  3. ด.ช.อรรถวุฒิ  โรจนฤทัยพงศ์                       รองประธานสภานักเรียน
  4. ด.ญ.อาทิตยาดา  เนตรวิเชียร                       กรรมการสภานักเรียน
  5. ด.ญ.อนุศรา  ปั่นศิริ                                     กรรมการสภานักเรียน
  6. ด.ญ.สุภัสสร  ตั้งเจริญ                                 กรรมการสภานักเรียน
  7. ด.ญ.ธนิษฐา  โกสินธุ์วัฒนะ                          กรรมการสภานักเรียน
  8. ด.ญ.เขมจิรา  พิมพ์เงิน                                กรรมการสภานักเรียน
  9. ด.ช.จันธิดา  เฟื่องฟูผล                               กรรมการสภานักเรียน
  10. ด.ญ.รัตนาพร  หลักดี                                   เลขานุการสภานักเรียน

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-10 12:46:03 น.

โรงเรียนวัดเตาปูน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 038142548 อีเมล์: taopoon2589@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วัลญา สละสวัสดิ์ โทรศัพท์: 0822080635 อีเมล์: boongkiiz@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]