โรงเรียนวัดเตาปูน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์
                 
  โรงเรียนวัดเตาปูน  มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  โดยจัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียน
  มีคุณธรรม  จริยธรรม  น้อมนำความรู้คู่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ชุมชนมีส่วนร่วม
                  พันธกิจ
                 
  1.  พัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้  ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
                  2.  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรีนได้ฝึกสมาธิและมารยาทไทย
                  3.  ส่งเสริมการนำสื่อ  เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้   

                  4.  จัดกิจกรรมตามแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น
                  5.  ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 19:36:01 น.

โรงเรียนวัดเตาปูน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 038142548 อีเมล์: taopoon2589@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วัลญา ภูมามอบ โทรศัพท์: 0822080635 อีเมล์: boongkiiz@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]