โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมการนักเรียน

  1. เด็กหญิงศิริวิมล         อินทนนท์                     ประธานนักเรียน

  2. เด็กหญิงสุนิสา          คลองงาม                     รองประธานนักเรียน

  3. เด็กชายธรรมรัตน์      คำประพันธ์                     เลขานุการ

  4. เด็กชายมนัญชัย        แก้วยาศรี                     กรรมการ

  5. เด็กหญิงศิริวิมล         อินทนนท์                     กรรมการ

  6. เด็กหญิงกาญติมา     สิงโต                           กรรมการ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 19:36:01 น.

โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 038277655 อีเมล์: watthamnimit@gmail'com
เว็บมาสเตอร์:: นางสมจิตต์ หนุนภักดี โทรศัพท์: 0901236662 อีเมล์: sjnunpakdee@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]