โรงเรียนบ้านเขาแรต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

  โรงเรียนบ้านเขาแรต (แซมสว่างราษฎร์อุปถัมภ์) ก่อตั้งเมื่อเมื่อวันที่ วันที่ 1  มิถุนายน  พ.ศ. 2483 นายเกตุ งามวงษ์วานเป็นครูใหญ่คนแรก  เปิดดำเนินการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ต่อมาเนื่องจากจำนวนนักเรียนมีเพิ่มมากขึ้นสถานที่ที่ใช้ทำการเรียนการสอนไม่เพียงพอ  นายแซม  สิงห์โตทอง  ร่วมกับเจ้าอาวาสในขณะนั้นได้ร่วมกันจัดสร้างอาคารเรียนชั้นใหม่บริเวณเชิงเขาในเนื้อที่ประมาณ 5 ไร่  เป็นอาคารไม้ชั้นเดียวขนาด  3 ห้องเรียน  ในปี พ.ศ. 2493  และในปี  พ.ศ. 2511  ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณเพิ่มเติมและ  เงินบริจาคสมทบจากชาวบ้านจึงได้สร้างอาคารเรียนแบบ  ป.1ข. (ใต้ถุนเตี้ย)  ขนาด 4  ห้องเรียน  แทนหลังเดิมที่ชำรุดและในปี  พ.ศ.2521 ทางโรงเรียนได้เปิดทำการสอนถึงชั้นประถมศึกษา    ปีที่ 6 ต่อมาในปี  พ.ศ. 2523 ได้รับงบประมาณก่อสร้างเพิ่มเติมอาคารเรียนอีก 2  ห้องเรียน  ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2530  ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  แบบ สปช.202/2526  อีกจำนวน 1 หลัง  และในปี  พ.ศ.  2536  ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช. 103/2526  อีกจำนวน  1 หลัง และในปีการศึกษา  2542  ทางโรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐให้จัดสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช. 105/2529 ขนาด  2 ชั้น  4 ห้องเรียน  อีกจำนวน 1 หลัง

            ปัจจุบันโรงเรียนบ้านเขาแรต (แซมสว่างราษฎร์อุปถัมภ์) เปิดทำการสอนเป็น 2 ระดับ  คือ  ระดับก่อนประถมศึกษา  (อนุบาล 1-3)  และระดับประถมศึกษาปีที่ 1 -6 และเป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา  มีผู้บริหารโรงเรียนจนถึงปัจจุบันจำนวน 7 คน  สำหรับผู้บริหารโรงเรียนคนปัจจุบัน  คือ 
  นางสาวจิราพร แสงมาศ  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  เมื่อวันที่  21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-05-01 10:44:54 น.

โรงเรียนบ้านเขาแรต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 038157278 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: รมย์ยุพา พุ่มพวง โทรศัพท์: 0827080207 อีเมล์: romyupha.june@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]