โรงเรียนบ้านมาบไผ่ (ทองปานประชานุกูล)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •                         โรงเรียนบ้านมาบไผ่  เปิดทำการสอน  เมื่อวันที่  1  มิถุนายน  พ.ศ.  2466  ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3  โดยอาศัยเรียนที่ศาลาการเปรียญของวัดมาบไผ่  และได้ปลูกสร้างอาคารเรียนแบบ  ป.1  จำนวน  4  ห้อง  เมื่อ  พ.ศ.  2484  บนพื้นที่  4  ไร่  1  งาน  16  ตารางวา 
  โดย  นายปาน  ความดี  ได้บริจาคที่ดินให้  และในปี  พ.ศ.  2509  ได้เปิดสอนจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7  ในปี  พ.ศ. 2542
  นายวีระ - นางนิยม  ญาติพินิจ  ได้บริจาคอาคารอเนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์ให้กับโรงเรียน  คิดเป็นมูลค่า  950,000  บาท  และในปี  พ.ศ.  2548  นายบำเพ็ญ  โรจน์พัฒนากุล  สมาชิกสภาจังหวัดชลบุรี  ได้บริจาคที่ดินพื้นที่  1  ไร่  3  งาน  44  ตารางวา  เพื่อสร้างอาคารเรียน  สปช.105/29 
  ส่วนผู้บริหารสถานศึกษา  ในปี  พ.ศ.  2540  มีครูใหญ่ชื่อ  นายมรรค  เอื้อนสุภา  ต่อจากนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายผู้บริหารโรงเรียนอีก 
  3  ราย  และผู้ดำรงตำแหน่งคนล่าสุด  คือ  นางสาวรำเรียง  อ่อนน่วม  มาดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่  10  กุมภาพันธ์  2540  จนถึงปัจจุบัน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 20:43:11 น.

โรงเรียนบ้านมาบไผ่ (ทองปานประชานุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 038158011 อีเมล์: banmabpai@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พัชรี วงษ์เสถียร โทรศัพท์: 0834151555 อีเมล์: pad_patchy@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]