โรงเรียนบ้านมาบไผ่ (ทองปานประชานุกูล)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์ (VISION)

             เป็นสถานศึกษาที่มุ่งเน้นคุณธรรม  สะอาดล้ำน่าอยู่  ควบคู่เศรษฐกิจพอเพียง  รักเสียงดนตรี  มีสุขภาพพลานามัย  มีนิสัยรักการอ่าน 

  วิชาการก้าวไกล  ร่วมใจพัฒนา  ก้าวหน้ากับเทคโนโลยี

  ปรัชญา   

  สุขา  สทฺธา  ปติฏฺฐิตา  :  ศรัทธาตั้งมั่นแล้ว  นำสุขมาให้


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 20:43:11 น.

โรงเรียนบ้านมาบไผ่ (ทองปานประชานุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 038158011 อีเมล์: banmabpai@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พัชรี วงษ์เสถียร โทรศัพท์: 0834151555 อีเมล์: pad_patchy@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]