โรงเรียนวัดพานทอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
ประวัติโรงเรียนวัดพานทอง

 

ประวัติโรงเรียนวัดพานทอง

ชื่อโรงเรียนวัดพานทอง ที่ตั้ง ตำบลพานทอง  อำเภอพานทอง  จังหวัดชลบุรี  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี  เขต  2  โทรศัพท์ 038-451490  e-Mail: watpanthong_shcool@yahoo.com เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 เนื้อที่ 4  ไร่  1 งาน 45  ตารางวา  เขตพื้นที่บริการ หมู่ 1 หมู่ 2 หมู่ 3 หมู่ 10

                        ประวัติโรงเรียนวัดพานทอง (สุทธิศิริประชาสรรค์) สร้างเมื่อ พ.ศ. 2482 โดยพระครูสุวรรณเมธาจารย์ เจ้าอาวาสวัดพานทอง และดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอพานทองเป็นผู้สร้าง โดยสละเงินของท่านและของวัด  รวมกันได้  1,000  บาท ประชาชนในท้องถิ่น สมทบ 1,000 บาท  และเงินสมทบของทางราชการ อีก 500  บาท รวมทั้งสิ้น 2,500  บาท โดยขอแรงงานจากศิษยานุศิษย์และอุทิศไม้ของทางวัด สร้างโต๊ะ  ม้านั่ง จำนวน  18  ชุด

 

                        อาคารเรียนสร้าง แบบ ป. 1 ข.  ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 18 เมตร  จำนวน  3  ห้องเรียน มีมุขในตัว ไม่มีฝากั้น ฝาตีรอบด้วยไม้ยาง มุงหลังคาด้วยสังกะสี   ปี พ.ศ. 2492 ได้กั้นฝาห้องและซ่อมบันไดที่ชำรุด เป็นจำนวนเงิน  2,000  บาท  โดยนายชาย  สุอังคะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ขอแบ่งรายได้เงินแผ่นดินจากกองสลากกินแบ่งจากรัฐบาล 

                        การตั้งชื่อโรงเรียน    กระทรวงศึกษาธิการ ใช้ชื่อ โรงเรียนวัดพานทองเดิม ว่า  “สุทธิรัฐวิทยาคม”   ต่อมาในปี 2493  ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น   “สุทธิปัญญา”  ต่อมาในเดือน  สิงหาคม 2500 ได้ย้ายโรงเรียนมาตั้งทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ กว้าง 12 เมตร ยาว 38 เมตร หลังคามุงสังกะสี ออกมุขกลาง มีบันไดขึ้นลง หลังมุข 2 ด้าน
โดยนายทรงชัย (เท้งซ้ง)  เบญจศิริวรรณ ผู้จัดการร้านค้าไม้พานทอง  สมทบทุน 15,000  บาท  ต่อมาในปี 2502  ได้รับงบประมาณจัดทำหน้าต่าง จำนวน 30 ช่อง   เป็นเงิน 3,200  บาท ปี พ.ศ. 2507 ได้รับงบประมาณ  จำนวน 5,000 บาท  ตี ฝ้าเพดาน   และ ปี พ.ศ. 2509  ได้รับงบประมาณ ซ่อมแซมอาคารเรียน 500  บาท

 

                        ต่อมาในปี พ.ศ. 2513  พลเรือตรีศิริ  ศิริโยธิน และคณะ ได้ทอดผ้าป่าสามัคคี หาเงินสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ ได้เงินจำนวน 250,000  บาท  และรับงบประมาณจากทางราชการ อีก 250,000  บาท  และดำเนินการสร้างโรงเรียนหลังใหม่ เป็นตึก  2  ชั้น  กว้าง  8  เมตร  ยาว  42  เมตร  จำนวน  10  ห้องเรียน  โดยย้ายโรงเรียนจากที่ตั้งเดิม มาทตั้งอยู่ทิศตะวันออกของทางวัด และตั้งชื่ออาคารเรียนใหม่ว่า “โรงเรียนวัดพานทอง (สุทธิสิริประชาสรรค์)

                        ในวันที่  1  มีนาคม 2519 โรงเรียนได้สร้างโรงอาหารแบบหอประชุม กว้าง 9 เมตร ยาว 14 เมตร หลังคามุงกระเบื้องสีแดง เป็นเงิน จำนวน 240,000  บาท โดยได้รับเงินสนับสนุนจากวัดพานทอง  จำนวน 90,000  บาท  และงบประมาณจากส่วนราชการ  จำนวน 150,000  บาท

                        ในปี พ.ศ. 2522 ได้รับเงินสนับสนุนจากนายชาญ วิจิตร จำนวน 15,000 บาท สร้างหอส่งน้ำให้กับโรงเรียน  ต่อมาในปี พ.ศ. 2529  ได้สร้างประดิษฐานหอพระ เป็นเงิน 8,000  บาท  พ.ศ.  2533  ได้รับงบประมาณ จัดสร้างบ่อน้ำฝน กว้าง 10  เมตร  ยาว  10  เมตร ลึก 2.20 เมตร  พ.ศ. 2536  ได้รับงบประมาณสร้างเรือน เพาะชำ  แบบ พ.1 จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 26,000 บาท  พ.ศ. 2537 ได้รับงบประมาณ 212,000  บาท จากงบพัฒนาจังหวัด โดยได้รับงบสนับสนุนจาก นางสาวเสาวลักษณ์  สุริยาทิพย์ และงบสนับสนุนจากผู้ปกครอง เพิ่มเติม  จำนวน 30,000  บาท   พ.ศ. 2538 ได้รื้อย้ายสนามเด็กเล่น มาสร้างที่โรงเรียนวัดพานทอง  2539 ได้รับงบประมาณ จำนวน 1,640,000 บาท สร้างอาคารเรียน เพิ่มเติม อีก 1 หลัง  แบบ 105/29  พ.ศ. 2545  ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วม แบบ 601/26  จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 90,900  บาท  ใน พ.ศ. 2547 ได้รับมอบถังน้ำฝน จากบริษัท อีท วอเตอร์ จำนวน  2  ลูก และงบประมาณก่อสร้างส้วม อีก  1  หลัง แบบ 601/45  คิดเป็นเงิน 164,000  บาท และในปีการศึกษา 2551 คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ประชาชน พร้อมใจกันบริจาคเงิน วัสดุ ต่อเติมอาคารเรียนเพิ่มเติม จำนวน 4 ห้อง  เป็นห้องเรียนเพิ่มเติม จำนวน 2 ห้อง และห้องประชุม จำนวน  1 ห้องเรียน และปรับปรุงสวนหย่อม หน้าอาคาร ที่ต่อเติม เป็นเงิน 297,077   บาท

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายชาติชาย จันทรศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดพานทอง

นายธรรมรงค์ เรืองขำ
นางไพเราะ มีสะอาด

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,143
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดพานทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 0 3845 1490 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ณิชานันทน์ ขวัญตัว โทรศัพท์: 0874967921 อีเมล์: nun-1-@windowslive.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]