โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
 


  • ประวัติโรงเรียน
  • โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ ตั้งอยู่เลขที่ 77 หมู่ที่  1  บ้านไร่หนึ่ง ตำบลบึง อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี มีพื้นที่ประมาณ 16 ไร่ 2 งาน 32 ตารางวา ก่อสร้างเมื่อ พ.ศ.2494  โดยความริเริ่มของมล.ยวง  อิสระเสนา หัวหน้าบริษัทน้ำตาลทรายไทยกสิกรอุตสาหกรรม จำกัด โดยติดต่อคณะกรรมการอำเภอศรีราชา และ อธิบดีกรมสามัญศึกษา  ต่อมา กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติงบประมาณ 76,000 บาท เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ข. จำนวน 4 ห้องเรียนกับอีก 1 มุข ก่อสร้างเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2494 และได้เปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้น ป.1 - ป.4 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2494 โดยมีนายนิพนธ์  สุขสวัสดิ์ รักษาการครูใหญ่ ต่อมาในปี 2534 โรงเรียนได้รับคัดเลือกจากสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดชลบุรีให้เป็นโรงเรียนในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาสอนจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ผู้บริหารคนปัจจุบัน ชื่อ นายสัญชัย  ฉลาดคิด ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 14:56:24 น.

โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 โทรศัพท์: 0-3848-0711 อีเมล์: thaikasikorn77@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ภูมินทร์ สังสัมฤทธิ์ โทรศัพท์: 0842998073 อีเมล์: pumin.m42@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]