ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ประวัติโรงเรียนบ้านหนองประดู่

 

ประวัติโดยย่อ        โรงเรียนบ้านหนองประดู่ ( ยุทธศักดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์ ) เปิดสอนครั้งแรกเมื่อวันที่  2  พฤษภาคม  2509 โดยการบริจาคที่ดินของนายยุทธศักดิ์  ยืนหยัดชัย จำนวน 12 ไร่และสร้างอาคารเรียนแบบ  002 จำนวน 2 ห้องเรียน

          พ.ศ.  2514  นายยุทธศักดิ์  ยืนหยัดชัย  ได้บริจาคที่ดินเพิ่มให้อีก 5 ไร่ และปลูกอาคารเรียนหลังใหม่ แบบ 008   จำนวน 4 ห้องเรียน

          พ.ศ.  2518  ต่อเติมอาคารเรียนออกไปอีกด้านละสองห้อง รวมเป็น 8 ห้องเรียน

          มีนาคม  2540  ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอหนองใหญ่ได้ติดตั้งดาวเทียมไทยคมให้กับโรงเรียน

          ปีงบประมาณ 2540  ได้รับงบประมาณทางราชการปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียนตามโครงการทำโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน ได้รับงบประมาณจัดสร้างห้องปฏิบัติการทางภาษาและห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และได้รับงบประมาณจากสาธารณสุขอำเภอหนองใหญ่สร้างอ่างล้างมือ จำนวน 3 ที่

          พ.ศ.  2542  เป็นโรงเรียนหลัก ยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็กคือโรงเรียนบ้านเนินสี่มารวม

          ตุลาคม  2542  ได้รับงบประมาณจัดสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 105 / 29 จำนวน 1 หลัง

4 ห้องเรียน

          มกราคม  2549  องค์การบริหารส่วนตำบลห้างสูงจัดสร้างศูนย์รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดให้โรงเรียน 1 หลัง ใช้เป็นห้องสมุด งบประมาณ  280,000 บาท

          มีนาคม  2549  โรงเรียนได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนจัดทำห้องศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นเงิน  499,800 บาท ตามโครงการโรงเรียนในฝันของตำบลห้างสูง

          ตุลาคม  2549  องค์การบริหารส่วนตำบลห้างสูงจัดสร้างลานกีฬาให้โรงเรียน จำนวน 1 สนาม งบประมาณ 193,000 บาท

          สิงหาคม  2550  องค์การบริหารส่วนตำบลห้างสูงจัดทำชั้นวางหนังสือและป้ายนิเทศให้โรงเรียน งบประมาณ 70,000 บาท

          กรกฎาคม  2551  มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมอบอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมเพื่อการศึกษาและโทรทัศน์ให้กับโรงเรียนบ้านหนองประดู่

          พฤษภาคม  2552  ซ่อมแซมหลังคา ทาสีโรงอาหารและปรับปรุงสนามเด็กเล่น งบประมาณจากชุมชน เป็นเงิน 104,976 บาท

          สิงหาคม  2552 โรงเรียนเทคอนกรีตถนนหน้าอาคารเรียน กว้าง 5.30 เมตร ยาว  147  เมตร งบประมาณจากชุมชน เป็นเงิน 128,212  บาท

          พฤษภาคม  2553  ปรับปรุงที่ล้างมือล้างหน้า  จำนวน  2  ที่หน้าอาคารเรียน แบบ  008 โดยปูกระเบื้อง เปลี่ยนก๊อกน้ำและกระจกส่องหน้า งบประมาณจากชุมชน เป็นเงิน  5,864 บาท

         มิถุนายน  2553  ทาสีอาคารเรียน  105/29  อาคารเรียน แบบ  008  และปูกระเบื้องทางเดินหน้า
อาคารเรียน แบบ 008 งบประมาณจากโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง  2555 ปีงบประมาณ 2553 ตามแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ ระยะที่ 2 เป็นเงิน  330,000 บาท

         ตุลาคม 2553 จัดสร้างห้องส้วม จำนวน 4 ที่ ได้รับงบประมาณจากพระสมพล  กนฺตสาโร      วัดบุณย์กัญจนาราม  อำเภอบางละมุง และคณะ  เป็นเงิน  48,000 บาท

         มีนาคม 2554 ปูกระเบื้องบริเวณเสาธงและหอพระ และทาสีหอพระใหม่ พื้นที่ 100 ตารางเมตร และทาสีหอพระใหม่ โดยใช้งบประมาณจากชุมชน  เป็นเงิน 31,795 บาท

         กรกฎาคม  2554 ปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหารทาสี ปูกระเบื้องที่ล้างมือ ล้างหน้า ปูกระเบื้องที่ล้างจานในห้องครัว ต่อเติมโรงอาหารเป็นโรงเก็บอุปกรณ์โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากบริษัทวีซีสปอต โปรดั๊กชั่น จำกัด

         พฤศจิกายน  2554 ต่อเติมห้องสมุดใช้เป็นห้องเรียน ทำเวทีใต้ถุนอารเรียน 105/29

เทคอนกรีตด้านหน้าอาคารเรียน สปช 008 และบริเวณโรงจอดรถ ใช้งบประมาณ 42,430 บาท

          มกราคม  2555 เทคอนกรีตด้านหน้าอาคารเรียน สปช 008 และศาลาพักร้อน ใช้งบประมาณ 26,500 บาท

          มีนาคม  2555 จัดสร้างห้องพยาบาลขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 6 เมตร และโรงจอดรถจักรยาน   ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากพระพระสมพล  กนฺตสาโร เป็นเงิน 20,000 บาท และคุณคณิสสร  วิรยศิริ เป็นเงิน 15,000 บาท         

         พฤษภาคม  2555 จัดสร้างหลังคาทางเดินจากอาคารเรียนไปเรียนไปโรงอาหาร ใช้งบประมาณจากชุมชน  เป็นเงิน 30,000 บาท

         มิถุนายน  2555 จัดสร้างโรงจอดรถจักรยานของนักเรียนขนาดกว้าง 4 เมตร 10 เมตร ใช้งบประมาณจากชุมชน เป็นเงิน 6,250 บาท

         กรกฎาคม  2555เทพื้นคอนกรีตด้านหน้าอาคารเรียน สปช 008 ข้างสนามเด็กเล่น และโรงจอดรถจักรยาน  21,000 บาท

         พฤษภาคม 2556 องค์การบริหารสว่นตำบลห้างสูงสร้างสนามฟุตซอลให้โรงเรียน

         มิถุนายน  2556 เทคอนกรีตสนามเด็กเล่นพื้นที่ 256 ตารางเมตร ใชงบประมาณ 45,222 บาท

         กันยายน  2556 จัดซื้อศาลาซุ้มเรือนไทย จำนวน 2หลัง ใช้งบประมาณ 46,000 บาท

         ธันวาคม  2556  สร้างถนนรอบสนามฟุตบอลได้รับการอนุเคราะห์ดินเถ้าถ่านจากบริษัทแอ็ดวานซ์  คลีนเพาเวอร์ และหินฝุ่นเขียวจากโรงโม่หินทวีทรัพย์อนันต์มหานคร

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-06-28 12:44:53 น.

นายสมเกียรติ อิฐงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองประดู่

นางสาวรุ่งทิพย์ สนคีรีวัฒน์
นางสาวสำออย เทพสวัสดิ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,271
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองประดู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 038168161 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: จรรยา มีนะพงค์ โทรศัพท์: 0831116225 อีเมล์: keita34_@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]