โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 •                 ๑. นายวัฒนพงศ์  ศรีเมธารักษ์                        ประธานกรรมการ

                  ๒. นายอภินันท์  วุฒิรัตน์                                 กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง

                  ๓. นายอรุณ        ระวัง                                    กรรมการที่เป็นผู้แทนครู

                  ๔. นายชลิต  เมฆวรุณ                                    กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน

                  ๕. นายประวิง  วัฒนแพทย์                             กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                  ๖. นายคุณาภรรษ  มังธิรวรรธ                          กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า

                  ๗. นายบุญเหลือ  เดชประยูร                           กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

                  ๘. นายเกษม  เจริญยิ่ง                                    กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์การศาสนา

                  ๙. นายอดุลย์  ครองชนม์                                 กรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

                  ๑๐. นายสุริยา  ภาคากิจ                                  กรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

                  ๑๑. นายปริญญา  จิตต์อารี                             กรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

                  ๑๒. ร้อยตำรวจตรีอารีย์  ชาญเชี่ยว                กรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

                  ๑๓. นายวิชัย  ไตรโชติกุล                              กรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

                  ๑๔. นายวันชัย  โฉมวิลัย                                กรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

                  ๑๕. นายปิยะชาติ เศวตร์                                 กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 07:09:45 น.

โรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 038218072 อีเมล์: klongploo56@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุดารัตน์ บุดดาวงค์ โทรศัพท์: 0845447867 อีเมล์: noomnim_555@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]