โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ประวัติโรงเรียนชลราษฎรอำรุง

 

             โรงเรียนชลราษฎรอำรุง มีประวัติและความเป็นมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันน่าศึกษาและน่าภาคภูมิใจได้พยายามค้นคว้า

และรวบรวม จากคำบอกเล่า หนังสืออนุสรณ์โรงเรียนชลราษฎรอำรุง จากหอสมุดแห่งหนึ่งซึ่งเขียนไว้โดย อาจารย์ เรวัต  ชื่นสำราญ เป็นหลัก

โรงเรียนนี้มีกำเนิดมาจากโรงเรียนวัด ซึ่งถือเป็นโรงเรียนดั้งเดิมของการจัดชั้นมัธยมศึกษาระดับจังหวัดหรือที่เรียกว่า โรงเรียนประจำจังหวัดสมัยเก่า

เริ่มก่อตั้ง พ.ศ. 2411 โดยหลวงพินิจบุรพการ ได้อุทิศเรือนหลังหนึ่งสร้างเป็นโรงเรียนขึ้นที่วัดต้นสนเรียกว่า โรงเรียนพินิจบุรพการ

พระวินัยธรเข้ม พ.เป็นครูใหญ่ ต่อมาได้ยกฐานะเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดชลบุรี เมื่อปีพ.ศ. 2453

              พ.ศ. 2457 ทางการได้รวมโรงเรียนพินิจบุรพการ และโรงเรียนอุดมพิทยากรเข้าเป็นโรงเรียนเดียวกัน เรียกว่าโรงเรียนประจำจังหวัดชลบุรี

เปิดสอนระดับมัธยมที่บุรพการและระดับประถมที่โรงเรียนอุดมพิทยากร ต่อมาชาวชลบุรีได้ร่วมกันบริจาคสมทบทุนสร้างโรงเรียนประจำจังหวัดชลบุรี

ที่โรงเรียนอนุบาลปัจจุบัน แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2460 แล้วได้ย้ายนักเรียนทั้งสองโรงเรียนมาเรียนรวมกันเป็นเอกเทศ เปิดการเรียนการสอนแบบสหศึกษา

โรงเรียนได้พัฒนาทั้งทางด้านการจัดการศึกษา ปริมาณนักเรียนและอาคารสถานที่ตลอดมา จนกระทั่งทางราชการสั่งให้แยกนักเรียนเป็นชายและหญิง

เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2474  การสนศึกษาจึงเลิกไป แต่โรงเรียนสตรียังไม่มีสถานที่ จึงอาศัยเรียนร่วมกันไปพลางก่อน และแยกออกไปเมื่อ 10 กันยายน 2479

และโรงเรียนเติบโตตลอดมา โดยเฉพาะด้านปริมาณนักเรียน สถานที่ตั้งโรงเรียนจึงคับแคบไป จึงย้ายโรงเรียนไปตั้งใหม่ที่บริเวณศูนย์การค้าวรพรต

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายอุทัย สิงห์โตทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชลราษฎรอำรุง
นางปิยวรรณ หอมเอนก
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ชลราษฎรอำรุง
นางสมพร แสวงดี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ชลราษฎรอำรุง
นายเชษฐา ปาละกูล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ชลราษฎรอำรุง
นายประสงค์ ทองยิ่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ชลราษฎรอำรุง

นางภัคภร ภู่พระอินทร์
นายไพโรจน์ รักข้าเกิด





สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,967
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557



โรงเรียนชลราษฎรอำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โทรศัพท์: 038282078 อีเมล์: chonchai@cru.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: วรนุช แสงจันทร์ โทรศัพท์: 08ุ63793301 อีเมล์: woranuch1969@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]