โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ประวัติโรงเรียนชลราษฎรอำรุง

 

             โรงเรียนชลราษฎรอำรุง มีประวัติและความเป็นมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันน่าศึกษาและน่าภาคภูมิใจได้พยายามค้นคว้า

และรวบรวม จากคำบอกเล่า หนังสืออนุสรณ์โรงเรียนชลราษฎรอำรุง จากหอสมุดแห่งหนึ่งซึ่งเขียนไว้โดย อาจารย์ เรวัต  ชื่นสำราญ เป็นหลัก

โรงเรียนนี้มีกำเนิดมาจากโรงเรียนวัด ซึ่งถือเป็นโรงเรียนดั้งเดิมของการจัดชั้นมัธยมศึกษาระดับจังหวัดหรือที่เรียกว่า โรงเรียนประจำจังหวัดสมัยเก่า

เริ่มก่อตั้ง พ.ศ. 2411 โดยหลวงพินิจบุรพการ ได้อุทิศเรือนหลังหนึ่งสร้างเป็นโรงเรียนขึ้นที่วัดต้นสนเรียกว่า โรงเรียนพินิจบุรพการ

พระวินัยธรเข้ม พ.เป็นครูใหญ่ ต่อมาได้ยกฐานะเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดชลบุรี เมื่อปีพ.ศ. 2453

              พ.ศ. 2457 ทางการได้รวมโรงเรียนพินิจบุรพการ และโรงเรียนอุดมพิทยากรเข้าเป็นโรงเรียนเดียวกัน เรียกว่าโรงเรียนประจำจังหวัดชลบุรี

เปิดสอนระดับมัธยมที่บุรพการและระดับประถมที่โรงเรียนอุดมพิทยากร ต่อมาชาวชลบุรีได้ร่วมกันบริจาคสมทบทุนสร้างโรงเรียนประจำจังหวัดชลบุรี

ที่โรงเรียนอนุบาลปัจจุบัน แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2460 แล้วได้ย้ายนักเรียนทั้งสองโรงเรียนมาเรียนรวมกันเป็นเอกเทศ เปิดการเรียนการสอนแบบสหศึกษา

โรงเรียนได้พัฒนาทั้งทางด้านการจัดการศึกษา ปริมาณนักเรียนและอาคารสถานที่ตลอดมา จนกระทั่งทางราชการสั่งให้แยกนักเรียนเป็นชายและหญิง

เมื่อ 24 พฤศจิกายน 2474  การสนศึกษาจึงเลิกไป แต่โรงเรียนสตรียังไม่มีสถานที่ จึงอาศัยเรียนร่วมกันไปพลางก่อน และแยกออกไปเมื่อ 10 กันยายน 2479

และโรงเรียนเติบโตตลอดมา โดยเฉพาะด้านปริมาณนักเรียน สถานที่ตั้งโรงเรียนจึงคับแคบไป จึงย้ายโรงเรียนไปตั้งใหม่ที่บริเวณศูนย์การค้าวรพรต

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายอุทัย สิงห์โตทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชลราษฎรอำรุง
นางปิยวรรณ หอมเอนก
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ชลราษฎรอำรุง
นายชินวัฒน์ สงวนบุญญพงษ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ชลราษฎรอำรุง
นางสมพร แสวงดี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ชลราษฎรอำรุง
นายเชษฐา ปาละกูล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ชลราษฎรอำรุง

นายสนธยา ณ ปัตตานี
นางภัคภร ภู่พระอินทร์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

621
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชลราษฎรอำรุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โทรศัพท์: 038282078 อีเมล์: chonchai@cru.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: วรนุช แสงจันทร์ โทรศัพท์: 08ุ63793301 อีเมล์: woranuch1969@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]